Vrijstelling van de eigen bijdrage

In sommige situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor Zorg zonder Verblijf en/of Wmo. In onderstaande gevallen kunt u (misschien) een vrijstelling krijgen.