Aanpassing van de eigen bijdrage

Verwacht u dat uw bijdrageplichtig inkomen (en/of dat van uw partner) dit jaar minstens € 2.500,- lager zal zijn dan twee jaar geleden? Dan is het mogelijk om uw maximale periodebijdrage aan te passen. Wij berekenen uw maximale periodebijdrage voor 2014 dan opnieuw met uw verwachte inkomen en vermogen over 2014.

Let op: De peildatum voor uw vermogen is 1 januari. Net als bij uw belastingaangifte.
Wordt uw vermogen na 1 januari nog lager (of hoger)? Dan kunnen wij hier geen rekening mee houden.

U kunt alleen een aanpassing van de eigen bijdrage voor het lopende jaar aanvragen. Heeft u dit jaar nog een beschikking voor een voorgaand jaar ontvangen? Dan kunt u binnen 3 maanden ook voor dat jaar nog een aanpassing aanvragen.

U kunt de aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons inkomensformulier. Dit kunt u zelf downloaden of aanvragen via 0800 1925.
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.