Aanpassing van de eigen bijdrage

Verwacht u dat uw bijdrageplichtig inkomen (en/of dat van uw partner) dit jaar minstens € 2.500,- lager zal zijn dan twee jaar geleden? Dan kunnen wij uw maximale periodebijdrage aanpassen. Wij berekenen uw maximale periodebijdrage voor 2014 dan opnieuw met uw verwachte inkomen en vermogen over 2014.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3?

  1. Bereken uw totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2014, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  2. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2012 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking.

Heeft u wél vermogen in box 3?

  1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2014 (evt samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
  2. Trek hier het heffingvrije vermogen van af (€ 21.139 ongehuwd, € 42.278 gehuwd)
    en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 13.992,- / € 27.984,-)
  3. Neem 12% van de uitkomst .
  4. Tel hierbij op het totale verwachte bruto jaarinkomen over 2014, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  5. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2012 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking 2014.

Is het verschil minimaal € 2.500,-? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons inkomensformulier. Dit kunt u zelf downloaden of aanvragen via 0800 1925.Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op: U kunt pas een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als u een beschikking heeft ontvangen.

2013

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2013? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

Het verschil tussen uw bijdrageplichtig inkomen over 2013 en 2011 moet in dat geval minimaal € 1.816,- zijn.