Aanpassing van de eigen bijdrage

Verwacht u dat uw (gezamenlijk) bijdrageplichtig inkomen in 2016 minstens € 2.559,- lager is dan in 2014? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Wij berekenen uw maximale periodebijdrage voor 2016 dan opnieuw met uw inkomen en vermogen over 2016.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

  1. Bereken uw totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2016, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  2. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2014 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking.

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

  1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2016 (evt samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
  2. Trek hier het heffingsvrije vermogen van af (€ 24.437,- ongehuwd, € 48.874,- gehuwd).
  3. Neem 12% van de uitkomst .
  4. Tel hierbij op uw totale verwachte bruto jaarinkomen over 2016, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
  5. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2014 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking 2016.

Is de uitkomst minimaal € 2.559,-? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit kunt u zelf downloaden of aanvragen via 0800-1925. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op:

  • U kunt pas een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als u een beschikking heeft ontvangen.

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2015? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

Het verschil tussen uw bijdrageplichtig inkomen over 2015 en 2013 moet in dat geval minimaal € 2.540,- zijn. Voor 2014 was dit bedrag € 2.500,-.