Aanpassing van de eigen bijdrage

Verwacht u dat uw (gezamenlijk) bijdrageplichtig inkomen in 2015 minstens € 2.540,- lager is dan in 2013? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. Wij berekenen uw maximale periodebijdrage voor 2015 dan opnieuw met uw inkomen en vermogen over 2015.

Bereken of u in aanmerking komt voor een aanpassing

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Bereken uw totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2015, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 2. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2013 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking.

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2015 (evt samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
 2. Trek hier het heffingsvrije vermogen van af (€ 21.330 ongehuwd, € 42.660 gehuwd)
  en de eventuele ouderentoeslag. (€ 0,- / € 14.118,- / € 28.236,-)
 3. Neem 12% van de uitkomst .
 4. Tel hierbij op uw totale verwachte bruto jaarinkomen over 2015, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 5. Trek hier het bijdrageplichtig inkomen over 2013 van af. Dit bedrag staat op het rekenschema bij uw beschikking 2015.

Is de uitkomst minimaal € 2.540,-? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit kunt u zelf downloaden of aanvragen via 0800 1925. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend naar ons terug.

Let op:

 • U kunt pas een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als u een beschikking heeft ontvangen.
 • De ouderentoeslag vervalt vanaf 1 januari 2016.

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2014? Deze kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum op de beschikking.

Het verschil tussen uw bijdrageplichtig inkomen over 2014 en 2012 moet in dat geval minimaal € 2.500,- zijn. Voor 2013 en eerdere jaren was dit bedrag € 1.816,-.