Berekening maximale periodebijdrage

Maximale periodebijdrage voor 1 persoon

Bent u niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

Let op: de maximale periodebijdrage is altijd minimaal € 19,-. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.

Bent u pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

Let op: de maximale periodebijdrage is altijd minimaal € 19,-. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.

Maximale periodebijdrage voor 2 personen

Is minstens één van u nog niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

  • Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen over 2012 minus € 29.174,-
  • 15% van de uitkomst plus € 353,60
  • Delen door 13 (perioden).

Let op: de maximale periodebijdrage voor 2 personen is altijd minimaal € 27,20. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.

Bent u allebei pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

  • Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen over 2012 minus € 22.957,-
  • 15% van de uitkomst plus € 353,60
  • Delen door 13 (perioden).

Let op: de maximale periodebijdrage voor 2 personen is altijd minimaal € 27,20. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.