Berekening maximale periodebijdrage

Maximale periodebijdrage voor 1 persoon

Bent u niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

Let op: de maximale periodebijdrage is altijd minimaal € 19,40. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.

Bent u pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

Let op: de maximale periodebijdrage is altijd minimaal € 19,40. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.

Maximale periodebijdrage voor 2 personen

Is minstens één van u nog niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

  • Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen over 2013 minus € 27.917,-
  • 15% van de uitkomst plus € 358,80
  • Delen door 13 (perioden).

Let op: de maximale periodebijdrage voor 2 personen is altijd minimaal € 27,60. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.

Bent u allebei pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

  • Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen over 2013 minus € 23.046,-
  • 15% van de uitkomst plus € 358,80
  • Delen door 13 (perioden).

Let op: de maximale periodebijdrage voor 2 personen is altijd minimaal € 27,60. Lager kan niet, ook niet als de uitkomst hierboven lager is.