Berekening maximale periodebijdrage

De maximale periodebijdrage berekent u met uw bijdrageplichtig inkomen. Dit is de som van uw verzamelinkomen en 8% van uw grondslag sparen en beleggen. Meer uitleg vindt u op onze pagina over het bijdrageplichtig inkomen

Let op: De berekening van uw maximale periodebijdrage wordt bepaald door uw gemeente. De bedragen hieronder zijn de standaardbedragen. Uw gemeente kan hiervan in uw voordeel afwijken. Wilt u de berekening voor uw gemeente weten? Vul dan ons rekenprogramma in.

Maximale periodebijdrage voor 1 persoon

Bent u niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

De maximale periodebijdrage is altijd minimaal € 19,40. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld.

Bent u pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

De maximale periodebijdrage is altijd minimaal € 19,40. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld.

Maximale periodebijdrage voor 2 personen

Is minstens één van u nog niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

  • Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen over 2014 minus € 28.177,-
  • 15% van de uitkomst plus € 361,40
  • Delen door 13 (perioden).

De maximale periodebijdrage voor 2 personen is altijd minimaal € 27,80. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld.

Bent u allebei pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt:

  • Uw gezamenlijk bijdrageplichtig inkomen over 2014 minus € 23.374,-
  • 15% van de uitkomst plus € 361,40
  • Delen door 13 (perioden).

De maximale periodebijdrage voor 2 personen is altijd minimaal € 27,80. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld.