Bereken uw eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo

Met dit rekenprogramma kunt u een proefberekening maken van uw eigen bijdrage per periode.
Om deze zo precies mogelijk te kunnen berekenen, adviseren wij u uw inkomensgegevens en gegevens over uw vermogen over het peiljaar bij de hand te houden.

U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klikt u na iedere stap op de knop 'Volgende stap'.
U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klikt u dan op de knop ' Vorige stap'.

Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u ons bellen op ons gratis informatienummer 0800-1925. (op werkdagen van 8:00 tot 18:00)

Bereken uw eigen bijdrage voor 2014 (opent in nieuw venster)*

Bereken uw eigen bijdrage voor 2013 (opent in nieuw venster)*
Let op: Wilt u de eigen bijdrage 2013 berekenen? Dan kunt u invullen of u recht heeft op de 'Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen'. Op dit moment is het helaas niet mogelijk voor meerdere kinderen deze toeslag in te vullen. Wij werken hard aan een oplossing.

Bereken uw eigen bijdrage voor 2012 (opent in nieuw venster)*

Bereken uw eigen bijdrage voor 2011 (opent in nieuw venster)*

* Let op!
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hier van afwijken.
U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld (nadat uw inkomens- en vermogensgegevens en zorggegevens bekend zijn). Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag volgens de berekening.