Bereken uw eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo

Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt? Dan kunt u met onze rekenprogramma's online een proefberekening maken.

Let op: woont u in een instelling voor beschermd wonen? Gebruik dan het rekenprogramma voor zorg vanuit de Wlz. Beschermd wonen valt onder de Wmo, maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Welke gegevens heeft u nodig?

Voor het invullen van het rekenprogramma heeft u een aantal gegevens nodig:

  • Gegevens van uw inkomen en eventuele vermogen:
    • uw verzamelinkomen en grondslag sparen en beleggen vindt u op uw aanslag van de Belastingdienst van het peiljaar (2 jaar geleden);
    • uw belastbaar loon is het totaal van het jaarinkomen op (al) uw jaaropgave(n).
    Tip: Op mijnoverheid.nl (andere website) kunt u het inkomen raadplegen dat de Belastingdienst voor u geregistreerd heeft.
  • Gegevens van uw ondersteuning en/of voorzieningen: bijvoorbeeld het aantal uren dat u hulp ontvangt, de hoogte van uw pgb, of de kosten van uw hulpmiddel of voorziening.

Bereken zelf uw eigen bijdrage

U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klik na iedere stap op de knop 'Volgende stap'.
U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klik dan op de knop ' Vorige stap'.

Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u ons bellen op ons gratis informatienummer 0800-1925 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00).

Bereken uw eigen bijdrage voor 2016 (opent in nieuw venster)*

Bereken uw eigen bijdrage voor 2015 (opent in nieuw venster)*

Bereken uw eigen bijdrage voor 2014 (opent in nieuw venster)*

Bereken uw eigen bijdrage voor 2013 (opent in nieuw venster)*
Let op: wilt u de eigen bijdrage 2013 berekenen? Dan kunt u invullen of u recht heeft op de 'Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen'. Het is helaas niet mogelijk voor meerdere kinderen deze toeslag in te vullen.

* Let op!
Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken.
U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld. Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag.