Het inkomen van twee jaar geleden

Uw inkomen en/of vermogen wordt pas een jaar later vastgesteld door de Belastingdienst. Daarom berekenen wij uw maximale periodebijdrage met uw inkomen en uw eventuele vermogen van twee jaar geleden. Dat heet het peiljaar. Het peiljaar voor 2014 is 2012.

Mijn inkomen is sinds twee jaar geleden veel lager geworden.

Is uw bijdrageplichtig inkomen sinds twee jaar geleden minstens € 2.500,- lager geworden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. De maximale periodebijdrage voor 2014 wordt dan opnieuw berekend met uw verwachte inkomen en vermogen over 2014. U moet wel eerst een beschikking over dit jaar hebben ontvangen. In 2013 geldt dat uw bijdrageplichtig inkomen sinds het peiljaar 2011 minstens € 1.816,- lager is geworden

U kunt alleen een aanpassing van de eigen bijdrage voor het huidige zorgjaar aanvragen.
Heeft u dit jaar nog een beschikking voor een voorgaand jaar ontvangen? Dan kunt u binnen zes weken ook voor dat jaar nog een aanpassing aanvragen.

U kunt de aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons inkomensformulier. Dit kunt u zelf downloaden of telefonisch aanvragen via 0800 1925.