Het inkomen van twee jaar geleden

Uw inkomen en/of vermogen wordt pas na ongeveer een jaar vastgesteld door de Belastingdienst. Daarom berekenen wij uw maximale periodebijdrage met uw inkomen en uw eventuele vermogen van twee jaar geleden. Dat heet het peiljaar. Het peiljaar voor 2016 is 2014.

Is uw inkomen sindsdien veel lager geworden?

Is uw bijdrageplichtig inkomen sinds twee jaar geleden minstens € 2.559,- lager geworden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. Wij berekenen de maximale periodebijdrage voor 2016 dan opnieuw met uw verwachte inkomen en vermogen over 2016.

U kunt de aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen met ons formulier aanpassen eigen bijdrage. Dit kunt u zelf downloaden of telefonisch aanvragen via 0800 1925.

Let op: U kunt pas een aanvraag indienen als u een beschikking over dit jaar heeft ontvangen.

Eerdere jaren

Heeft u dit jaar nog een beschikking voor een voorgaand jaar ontvangen? Dan kunt u binnen 3 maanden ook voor dat jaar nog een aanpassing aanvragen.

Voor 2015 moet het verschil met uw bijdrageplichtig inkomen over 2013 minimaal € 2.540,- zijn. Voor 2014 was dit bedrag € 2.500,-.