Uw inkomen en vermogen

De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw eventuele vermogen.

Verzamelinkomen

De maximale periodebijdrage wordt berekend met het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw belastingaangifte. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomen uit de drie ‘boxen’:

  1. inkomsten uit werk, of een uitkering, en de eigen woning;
  2. inkomsten uit aandelen en dividenden;
  3. opbrengsten uit sparen en beleggen.

Vermogen

Naast het deel in uw verzamelinkomen telt een extra deel van uw vermogen mee bij de berekening van de eigen bijdrage. Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de “grondslag sparen en beleggen” extra mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. De “grondslag sparen en beleggen” is het deel van het vermogen boven het heffingsvrije vermogen.

Belastbaar loon

Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. Dit is het totaal van uw salaris of uitkering. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon ook aan ons door.

Uw inkomen aanpassen

Het verzamelinkomen en de grondslag sparen en beleggen op de beschikking, ontvangen wij van de Belastingdienst. Kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Wij kunnen deze gegevens namelijk niet zelf aanpassen. De Belastingdienst geeft eventuele wijzigingen automatisch aan ons door.

Is uw inkomen en/of eventuele vermogen (veel) lager geworden dan twee jaar geleden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.