Zorg zonder Verblijf

Zorg zonder Verblijf is de naam voor zorg die u ontvangt zonder dat u in een ziekenhuis of andere zorginstelling hoeft te verblijven. Hieronder valt bijvoorbeeld verpleegkundige hulp, verzorging of begeleiding.

Zorg zonder Verblijf valt onder de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten van de zorg.

Zorg zonder Verblijf aanvragen

Zorg zonder Verblijf kunt u aanvragen via het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt welke zorg u nodig heeft en hoeveel.
Op de website www.ciz.nl (andere website) vindt u meer informatie en een aanvraagformulier.

Zorg in natura of een pgb?

U kunt Zorg zonder Verblijf als 'zorg in natura' ontvangen of als persoonsgebonden budget (pgb).
Kiest u zorg in natura? Het zorgkantoor zoekt dan voor u een zorgaanbieder en regelt uw zorg. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. 

Kiest u voor een pgb? Dan ontvangt u uw budget van het zorgkantoor (andere website). Met het pgb organiseert u zelf de zorg die u nodig heeft. Het zorgkantoor houdt de eigen bijdrage in op uw pgb.