De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap of een chronisch psychisch probleem. 

Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn bijvoorbeeld:

Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze voorzieningen. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten van de zorg. Uw gemeente bepaalt het uurtarief en de kosten. Uw gemeente kan ook bepalen om geen eigen bijdrage te vragen, of een lagere bijdrage.

Pgb

Ondersteuning uit de Wmo kunt u ook in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget) ontvangen. U kunt dan zelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.