De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap of een chronisch psychisch probleem. 

Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn bijvoorbeeld:

  • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
  • aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet;
  • vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel.

Deze voorzieningen worden geregeld door uw gemeente. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten van de zorg.

Wmo-zorg aanvragen

Wmo-zorg kunt u aanvragen via uw gemeente. Het Wmo- of zorgloket van uw gemeente beoordeelt welke zorg of hulpmiddelen u nodig heeft.
Soms schakelt de gemeente hiervoor het CIZ (andere website) in.

Zorg in natura of een pgb?

U kunt Wmo-zorg als 'zorg in natura' ontvangen, of als persoonsgebonden budget (pgb).
Kiest u zorg in natura? Uw gemeente zoekt dan voor u een zorgaanbieder en regelt uw zorg. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. 

Kiest u voor een pgb? Dan ontvangt u uw budget van uw gemeente. Met het pgb organiseert u zelf de zorg die u nodig heeft. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK, of de gemeente houdt de eigen bijdrage in op uw pgb.