Zorg op uw factuur

Op uw factuur staat per periode van 4 weken hoe hoog uw zorgkosten zijn geweest. Deze kosten berekenen wij met het aantal uren en minuten dat u zorg heeft ontvangen en het uurtarief. Het uurtarief staat bovenaan de factuur vermeld.

Wilt u meer informatie over de geleverde zorg op uw factuur? Dan kunt u een specificatie van de factuur aanvragen.

Bent u het niet eens met de geleverde zorg die vermeld staat op de factuur? Kloppen de uren niet, of het bedrag van uw pgb? Dan kunt u dit binnen 6 weken aan het CAK doorgeven. Wij vragen uw zorgaanbieder dan om deze gegevens te controleren. De zorgaanbieder geeft aan ons door of de geleverde zorg wel of niet correct is. Hierover sturen wij u vervolgens een brief. 

Aanpassing

Als uw zorgaanbieder u gelijk geeft, passen wij de gegevens in onze administratie aan. Op uw volgende factuur staat dan een correctie van de betreffende periode.

Als uw zorgaanbieder u geen gelijk geeft, kunnen wij onze administratie niet aanpassen. U kunt dan wel officieel bezwaar maken tegen deze beslissing. 

Zorguren

Wij kunnen de zorguren alleen controleren als u exact aangeeft met welke weken en welke uren u het niet eens bent. Daarbij moet u voor elke week aangeven hoeveel uren zorg wél zijn geleverd. Dat kan dus ook 0 zijn.