Het uurtarief voor ondersteuning uit de Wmo kan per gemeente verschillen. Uw gemeente bepaalt het uurtarief voor de verschillende vormen van ondersteuning. De uurtarieven die voor u gelden vindt u altijd bovenaan uw factuur terug, onder het kopje 'Uurtarieven'.

Ontvangt u ondersteuning in de vorm van een product of arrangement? Dan betaalt u geen tarief per uur, maar een vast bedrag voor het afgesproken resultaat.