Samenloop eigen bijdragen

Zorg thuis

Ontvangt u verschillende vormen van zorg en ondersteuning thuis? Dan betaalt u voor al deze zorg samen in totaal niet meer dan de maximale periodebijdrage voor zorg thuis. De eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo mogen samen niet hoger zijn dan dit bedrag. 

Zorg met verblijf

Betaalt u, of uw partner, ook een eigen bijdrage voor zorg met verblijf? Dan hoeft u meestal de eigen bijdrage voor zorg thuis niet te betalen. Dit geldt alleen als u meer dan 4 dagen per week in een instelling verblijft. Verblijft u 3 dagen of minder per week? Dan geldt deze vrijstelling niet.

Pgb Wlz

Heeft u of uw partner een pgb Wlz? Dan betaalt u alleen de eigen bijdrage voor het pgb Wlz. U hoeft de eigen bijdrage voor zorg thuis dan niet te betalen.

Vrijstelling

Wij verwerken de vrijstelling van de eigen bijdrage automatisch. Zo betaalt u nooit te veel. Is de eigen bijdrage voor u (nog) niet goed aangepast? Neemt u dan contact met ons op. Wij controleren dan de gegevens in onze administratie. Houd uw burgerservicenummer (BSN) en/of uw ZMV-nummer bij de hand.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.