Samenloop eigen bijdragen

Ontvangt u verschillende vormen van ondersteuning thuis? Dan betaalt u voor alle ondersteuning in totaal niet meer dan de maximale periodebijdrage.

Zorg vanuit de Wlz of beschermd wonen

Betaalt u, of uw partner, ook een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz of beschermd wonen? Dan hoeft u de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo niet te betalen. Deze vrijstelling geldt ook als u een pgb Wlz heeft, of een modulair of volledig pakket thuis.

Opvang

Verblijft u in een instelling voor opvang? Dan geldt mogelijk een vrijstelling voor de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Deze vrijstelling geldt alleen als u minimaal 2 nachten in de opvang verblijft.

Vrijstelling

Wij verwerken de vrijstelling van de eigen bijdrage automatisch. Zo betaalt u nooit te veel. Is de eigen bijdrage voor u (nog) niet goed aangepast? Neemt u dan contact met ons op. Wij controleren dan de gegevens in onze administratie.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.