Ondersteuning vanuit de Wmo

Ontvangt u thuis ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Of heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf ondersteuning inkoopt? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. 

Let op:

Eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere:

Uw zorgaanbieder of gemeente stuurt ons uw gegevens toe, zodra u ondersteuning ontvangt. Wij sturen u een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens bij ons zijn aangeleverd.

Vervolgens krijgt u een beschikking, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat.

Tot slot ontvangt u een factuur