Algemene tegemoetkoming 2012

De algemene tegemoetkoming is een geldbedrag dat wij jaarlijks uitbetalen. Dit geldbedrag is een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die u door een chronische ziekte of handicap maakt. Niet iedereen met een chronische ziekte of handicap komt in aanmerking voor een algemene tegemoetkoming. Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Komt u in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming over 2012? Dan ontvangt u in oktober, november of december 2013 van ons een beschikking. Een beschikking is een brief waarin staat of u recht heeft op de algemene tegemoetkoming. In de beschikking leest u ook op basis van welke gegevens uw algemene tegemoetkoming is vastgesteld.

Wanneer betalen wij de algemene tegemoetkoming uit?

De algemene tegemoetkoming betalen wij jaarlijks achteraf in één keer uit. Wij betalen de algemene tegemoetkoming over 2012 eind december 2013 uit. Dit geldt voor de beschikkingen die tot 15 december zijn verstuurd. En als wij tijdig het juiste rekeningnummer hebben ontvangen. 

Voor de beschikkingen die wij na 15 december versturen, ontvangt u de betaling ongeveer 6 weken na het ontvangen van de beschikking.

Komt u in aanmerking voor een algemene tegemoetkoming over 2012 als u eerdere jaren in aanmerking kwam? 

Nee, u komt niet automatisch in aanmerking voor een algemene tegemoetkoming over 2012. Wij kijken ieder jaar naar uw zorggebruik en indicaties. Ook zijn de voorwaarden voor de algemene tegemoetkoming over 2012 gewijzigd. De voorwaarden voor zorggebruik zijn gewijzigd en vanaf 2012 kijken wij ook naar de hoogte van het inkomen. Het kan dus zijn dat u eerder in aanmerking kwam en dit jaar niet.

Wat is de hoogte van de algemene tegemoetkoming over 2012?

De hoogte van de algemene tegemoetkoming 2012 varieert van €148,- tot en met €494,-. Dit hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik. Lees meer over de hoogte van de algemene tegemoetkoming 2012.

Waarom gebruikt het CAK bij de vaststelling van de tegemoetkomingsregeling inkomensgegevens uit het jaar 2010?

Voor de algemene tegemoetkoming over Wtcg 2012 moet het CAK volgens de wet kijken naar de inkomensgegevens van u en, als u een partner hebt, uw partner over 2010. Deze zijn weliswaar ouder dan de inkomensgegevens uit 2011 en 2012 maar zijn in 99,6% van de gevallen vastgesteld door de Belastingdienst. Door het gebruik van de inkomensgegevens over 2010 als toetsingsinkomen is er meer zekerheid van een juiste toepassing van de tegemoetkomingsregeling.

Wilt u meer weten over de algemene tegemoetkoming?