Algemene tegemoetkoming 2012

De algemene tegemoetkoming is een geldbedrag dat u van ons ontvangt. Dit geldbedrag is een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten door uw chronische ziekte of handicap. Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Afschaffing Wtcg

Op dinsdag 3 juni 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Wtcg. De afschaffing gaat in vanaf 1 januari 2014. 

Ook is bepaald tot wanneer u een aanvraag kunt indienen. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de algemene tegemoetkoming 2009, 2010, 2011 en 2012.

De algemene tegemoetkoming 2013 is de laatste algemene tegemoetkoming die wordt uitbetaald.

Wilt u meer weten over de algemene tegemoetkoming?