Tegemoetkomingen en Compensaties

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt dan in aanmerking voor de Compensatie eigen risico of voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan één of meerdere voorwaarden.

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. De Wtcg bestaat uit een aantal maatregelen. Wij voeren de volgende maatregelen uit:

  • De algemene tegemoetkoming
  • Korting op de eigen bijdrage

Aanvraag Wtcg

Wilt u een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2012? Download dan hier het aanvraagformulier. Wilt u een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2009, 2010 of 2011? Maak dan een keuze in het menu aan de linkerkant.

Korting op de eigen bijdrage

Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf, Zorg zonder Verblijf of Wmo? Dan kunt u dit niet meer aftrekken van de belasting. Wel krijgt u vanuit de Wtcg een korting op uw eigen bijdrage. U ontvangt deze korting automatisch. De korting staat op uw factuur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de beschikking of wilt u algemene informatie over de Wtcg? Maak dan een keuze in het menu aan de linkerkant. U kunt daar informatie vinden over de Wtcg 2009, Wtcg 2010, Wtcg 2011 en Wtcg 2012.