Tegemoetkomingen en Compensaties

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt dan in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. De Wtcg bestaat uit een aantal maatregelen. Wij voeren de volgende maatregelen uit:

  • De algemene tegemoetkoming
  • Korting op de eigen bijdrage

Aanvraag Wtcg

Wilt u een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2013? Klik dan op het betreffende tegemoetkomingsjaar aan de linkerkant van deze pagina om na te gaan hoe u een aanvraag kunt indienen.

Let op:

  •  Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012.
  • Uw aanvraag voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 moet uiterlijk 1 december 2015 door ons ontvangen zijn.
  • Na 31 december 2015 mogen wij aanvragen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 niet meer behandelen.

Korting op de eigen bijdrage

De Wtcg-korting voor zorg met verblijf werd van 2009 tot en met 2013 meteen verrekend op de factuur van de eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2014 is de Wtcg korting voor zorg met verblijf afgeschaft.

In de wet is vastgelegd dat het bijdrage plichtig jaar 2015 voor zorg thuis start op 29 december 2014. De 33% Wtcg korting bestaat daarom per 29 december 2014 niet meer. Ook wanneer u op 31 december 2014 voor het laatst zorg had.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de beschikking of wilt u algemene informatie over de Wtcg? Maak dan een keuze in het menu aan de linkerkant. U kunt daar informatie vinden over de Wtcg 2009, Wtcg 2010, Wtcg 2011, Wtcg 2012 en Wtcg 2013.