Tegemoetkomingen en Compensaties

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt dan in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. De Wtcg bestaat uit een aantal maatregelen. Wij voeren de volgende maatregelen uit:

  • De algemene tegemoetkoming
  • Korting op de eigen bijdrage

Aanvraag Wtcg

Wilt u een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2013? Klik dan op het betreffende tegemoetkomingsjaar aan de linkerkant van deze pagina om na te gaan hoe u een aanvraag kunt indienen.

Let op:

  •  Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012.
  • Uw aanvraag voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 moet uiterlijk 1 december 2015 door ons ontvangen zijn.
  • Na 31 december 2015 mogen wij aanvragen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 niet meer behandelen.

Korting op de eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf, Zorg zonder Verblijf en de Wmo kunt u niet meer aftrekken van de belasting. Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf of de Wmo? Dan krijgt u vanuit de Wtcg een korting op uw eigen bijdrage. U ontvangt deze korting automatisch. De korting staat op uw factuur.

Let op: Vanaf 1 januari 2014 is de korting op uw eigen bijdrage Zorg met Verblijf afgeschaft. Dit betekent dat u geen korting meer krijgt over het zorgjaar 2014.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de beschikking of wilt u algemene informatie over de Wtcg? Maak dan een keuze in het menu aan de linkerkant. U kunt daar informatie vinden over de Wtcg 2009, Wtcg 2010, Wtcg 2011, Wtcg 2012 en Wtcg 2013.