Tegemoetkomingen en Compensaties

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt dan in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. De Wtcg bestaat uit een aantal maatregelen. Wij voeren de volgende maatregelen uit:

  • De algemene tegemoetkoming
  • Korting op de eigen bijdrage

Aanvraag Wtcg

Wilt u een aanvraag doen voor de algemene tegemoetkoming 2013? Klik dan op het betreffende tegemoetkomingsjaar aan de linkerkant van deze pagina om na te gaan hoe u een aanvraag kunt indienen.

Let op:

  •  Het is niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012.
  • Uw aanvraag voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 moet uiterlijk 1 december 2015 door ons ontvangen zijn.
  • Na 31 december 2015 mogen wij aanvragen voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 niet meer behandelen.

Korting op de eigen bijdrage

De Wtcg-korting voor zorg met verblijf werd van 2009 tot en met 2013 meteen verrekend op de factuur van de eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2014 is de Wtcg korting voor zorg met verblijf afgeschaft.

Vanaf 1 januari 2015 vervalt ook de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze korting werd automatisch met uw eigen bijdrage verrekend. Uw maximale periodebijdrage wordt vanaf periode 1 van 2015 hoger.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de beschikking of wilt u algemene informatie over de Wtcg? Maak dan een keuze in het menu aan de linkerkant. U kunt daar informatie vinden over de Wtcg 2009, Wtcg 2010, Wtcg 2011, Wtcg 2012 en Wtcg 2013.