Tegemoetkomingen en Compensaties

Let op: In het regeerakkoord van oktober 2012 werd de afschaffing van de algemene tegemoetkoming Wtcg al aangekondigd. Op dinsdag 3 juni 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Wtcg per 1 januari 2014.
Dit betekent dat de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 de laatste algemene tegemoetkoming is die wordt uitbetaald.

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt dan in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming moet u voldoen aan meerdere voorwaarden.

Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) kunt u van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor deze extra kosten. De Wtcg bestaat uit een aantal maatregelen. Wij voeren de volgende maatregelen uit:

  • De algemene tegemoetkoming
  • Korting op de eigen bijdrage

Wilt u uw gegevens wijzigen?

Dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Via ons contactformulier

U kunt uw (rekening)gegevens ook via onze website aan ons doorgeven.

  • Scan uw brief met IBAN (of andere wijziging), naam rekeninghouder, handtekening en BSN in;
  • Voeg uw brief als bijlage toe aan ons contactformulier;
  • Zodra wij uw brief hebben ontvangen, verwerken wij de nieuwe (rekening)gegevens in onze administratie. 

Per post

Het is ook mogelijk om wijzigingen van het IBAN en/of persoonsgegevens schriftelijk door te geven. Hiervoor is een handtekening van uzelf verplicht. De brief kunt u sturen naar: 

Het CAK
O.v.v. Wtcg
Antwoordnummer 93085
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op! Staat u bij ons geregistreerd met een vertegenwoordiger? Dan moet uw vertegenwoordiger de wijziging aan ons doorgeven.

Aanvraag Wtcg

In verband met de afschaffing van de Wtcg is het na 31 december 2015 niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor de Wtcg 2013. Wij mogen na 31 december 2015 geen aanvragen meer behandelen voor de Wtcg 2013.

Korting op de eigen bijdrage

De Wtcg-korting voor zorg met verblijf werd van 2009 tot en met 2013 meteen verrekend op de factuur van de eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2014 is de Wtcg korting voor zorg met verblijf afgeschaft.

In de wet is vastgelegd dat het bijdrage plichtig jaar 2015 voor zorg thuis start op 29 december 2014. De 33% Wtcg korting bestaat daarom per 29 december 2014 niet meer. Ook wanneer u op 31 december 2014 voor het laatst zorg had.