Pgb Wmo via de gemeente

Met een pgb Wmo via uw gemeente kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of voorziening uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) inkopen. Gemeenten kunnen het pgb op twee manieren uitkeren: bruto of netto. 

Bruto pgb

Heeft u een bruto pgb? Dan krijgt u achteraf een factuur voor de eigen bijdrage. De gemeente maakt het pgb bruto aan u over. U betaalt de eigen bijdrage zelf aan ons.

Hoe werkt dit precies?

  • De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK.
  • We stellen uw maximale periodebijdrage vast.
  • We sturen u een beschikking. Dat is een brief waarin de hoogte van de maximale periodebijdrage staat.
  • We sturen u daarna de factuur voor de eigen bijdrage voor uw pgb.

Netto pgb

Bij een netto pgb is de eigen bijdrage al op uw budget ingehouden. De gemeente maakt het pgb netto aan u over. U hoeft aan ons geen eigen bijdrage meer te betalen voor uw pgb.

Hoe werkt dit precies?

  • De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK.
  • We stellen uw maximale periodebijdrage vast.
  • We sturen u een beschikking. Dat is een brief waarin de hoogte van de maximale periodebijdrage staat.
  • We geven uw maximale periodebijdrage door aan uw gemeente. 
  • De gemeente houdt uw eigen bijdrage in bij de uitbetaling van uw pgb. We sturen u geen factuur.

Samenloop eigen bijdrage

Ontvangt u naast uw pgb Wmo nog meer zorg? Bijvoorbeeld Zorg zonder Verblijf? Dan bestaat de kans dat u (tijdelijk) een dubbele eigen bijdrage betaalt. Het CAK past dit automatisch aan op uw factuur. Eventueel sturen wij een bericht naar uw gemeente of het zorgkantoor om de eigen bijdrage aan te passen. Lees hier meer informatie over.