Samenloop eigen bijdragen

Ontvangt u zorg uit de Wmo en Zorg zonder Verblijf? Dan bestaat de kans dat u (tijdelijk) een dubbele eigen bijdrage betaalt. De eigen bijdrage van de Wmo en de AWBZ mogen samen niet hoger zijn dan uw maximale periodebijdrage voor Zorg zonder Verblijf. De eigen bijdrage voor de Wmo gaat dan altijd voor!

Maximale periodebijdrage

Voor alle zorg die u ontvangt betaalt u in totaal nooit meer dan de maximale periodebijdrage voor Zorg zonder Verblijf.

  • Ontvangt u zorg in natura of een bruto pgb Wmo? Dan sturen wij u voor de Wmo en Zorg zonder Verblijf samen één factuur. De eigen bijdrage wordt automatisch verrekend.
  • Heeft u een netto pgb Wmo of AWBZ? Dan geven wij automatisch aan de gemeente of het zorgkantoor door dat u al een eigen bijdrage aan ons betaalt. Het zorgkantoor of de gemeente past daarop de eigen bijdrage voor uw pgb aan, als dat nodig is.

Betaalt u per periode toch meer dan uw maximale periodebijdrage voor Zorg zonder Verblijf? Stuur dan onze beschikking en facturen op naar uw zorgkantoor of gemeente.

Meestgestelde vragen over dit onderwerp

Er zijn nog geen vragen over dit onderwerp.