Eigen bijdrage

Uw gemeente stelt de kosten van uw hulpmiddel of voorziening vast. Uw gemeente mag ook zelf bepalen over hoeveel perioden de eigen bijdrage voor een hulpmiddel of voorziening loopt.

Uw totale eigen bijdrage voor de Wmo kan per 4 weken nooit meer zijn dan uw maximale periodebijdrage. De maximale periodebijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, leeftijd en uw huishouden.

Hoe lang betaalt u een eigen bijdrage voor een hulpmiddel of voorziening?

Er is geen beperking op het aantal perioden dat een gemeente een eigen bijdrage mag vragen. U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruik maakt van het hulpmiddel of de voorziening. Of korter als u dat met uw gemeente afspreekt. De gemeente mag aan u maximaal de kostprijs van het hulpmiddel of de voorziening vragen. De totale eigen bijdrage mag dus niet meer zijn dan de kostprijs van het hulpmiddel of de voorziening.