Vermogen bij Zorg zonder Verblijf en/of Wmo

Betaalt u een eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en/of Wmo? Door een wijziging van de wet kan vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen meetellen bij de berekening van uw eigen bijdrage. 

Heeft deze verandering gevolgen voor mij?

Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de 'grondslag sparen en beleggen' mee bij de berekening van uw maximale periodebijdrage. De 'grondslag sparen en beleggen' is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen. 

Eigen bijdrage 2013

Wij berekenen voor u een maximale periodebijdrage. U krijgt hierover in maart een brief (beschikking). De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:

  1. Uw inkomen en uw vermogen 
  2. De samenstelling van uw huishouden
  3. Uw leeftijd
  4. De gemeente waar u woont (alleen bij Wmo).

Per periode van vier weken betaalt u nooit méér dan de maximale periodebijdrage. Wat u uiteindelijk per periode moet betalen kan een lager bedrag zijn. Dit is namelijk ook afhankelijk van hoeveel zorg en/of ondersteuning u heeft ontvangen. Of bijvoorbeeld hulp, hulpmiddelen, voorzieningen en pgb. Om uw eigen bijdrage te berekenen vermenigvuldigen wij het uurtarief met het aantal uren zorg in een periode. Voor hulpmiddelen en voorzieningen geeft uw gemeente een bedrag door per periode. Wat u daadwerkelijk moet betalen staat op uw factuur. 

Ik heb nog geen beschikking ontvangen. Kan ik nu al een indicatie krijgen van mijn eigen bijdrage 2013?

Ja, dat kan. Vul dan het rekenprogramma Zorg zonder Verblijf en/of Wmo in. Gebruik hiervoor uw verzamelinkomen en vermogen uit 2011. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw belastingaangifte of aanslag van dat jaar. Zo krijgt u alvast een idee over de hoogte van uw eigen bijdrage 2013.