Wijzigingen 2014

Datum plaatsing: 17 januari 2014

Zorg met Verblijf

Vanaf 2014 wijzigt de berekening van de eigen bijdrage van Zorg met Verblijf. Hieronder vindt u een samenvatting van de wijzigingen. Geïnteresseerd in het officiële besluit? Lees dan het Besluit van 17 oktober 2013 met wijzigingen Bijdragebesluit zorg (externe website).

Berekening lage eigen bijdrage Zorg met Verblijf

Vanaf 2014 wordt de Wtcg-korting bij Zorg met Verblijf afgeschaft. Dit betekent dat u geen 8 of 16% korting op de eigen bijdrage meer ontvangt. Deze korting werd tot en met 2013 berekend op de beschikking.

Berekening hoge eigen bijdrage Zorg met Verblijf

De berekening van de eigen bijdrage verandert. Veel aftrekposten in de berekening vervallen. Zoals de ouderentoeslag en de Wajongtoeslag. Ook de Wtcg-korting wordt afgeschaft. Voor deze verschillende aftrekposten komt één aftrek in de plaats. Dit is de ‘aftrek (niet-)pensioengerechtigde leeftijd’. Door deze wijzigingen wordt de berekening van de eigen bijdrage eenvoudiger. Wilt u precies weten wat dit voor u betekent? Bekijk dan het rekenprogramma voor de eigen bijdrage Zorg met Verblijf. 

Bij Zorg met Verblijf wordt grondslag sparen en beleggen verlaagd met € 10.000,- 

Bent u niet-pensioengerechtigd? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt sinds 2013 een extra deel hiervan mee in de berekening van de eigen bijdrage. Het gaat hierbij om 8% van de grondslag sparen en beleggen. Er is besloten dat per 2014 een korting geldt voor niet-pensioengerechtigden. Hierdoor wordt bij de berekening van de eigen bijdrage uw grondslag sparen en beleggen verlaagd met € 10.000,-. 

Aanpassing van de eigen bijdrage bij gedaald inkomen

Tot en met 2013 kon u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen als uw bijdrageplichtig inkomen meer dan € 1.816,- was gedaald in de afgelopen twee jaar. Vanaf 2014 wordt dit bedrag verhoogd tot € 2.500,-. Vanaf 2015 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd.  Betaalt u de hoge eigen bijdrage Zorg met Verblijf? Dan zijn de voorwaarden ongewijzigd.

Wtcg-korting bij Zorg zonder Verblijf en Wmo

In 2014 ontvangt u op uw eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo nog gewoon 33% Wtcg-korting. Er zijn in de Tweede Kamer wel voornemens om dit in de toekomst te veranderen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.

Update: Het kabinet heeft besloten deze korting per 1 januari 2015 af te schaffen.

Compensatie eigen risico en Wtcg-tegemoetkoming

Er zijn voornemens in de Tweede Kamer om de Compensatie eigen risico en de algemene Wtcg-tegemoetkoming die door ons wordt uitgekeerd af te schaffen. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend. Zodra er meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren via deze website.