Zorg met Verblijf

Woont u in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een geldbedrag om zelf uw zorg in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Gebruik dan onze rekenprogramma’s om uw eigen bijdrage te berekenen.

Zorg thuis

Krijgt u hulp of zorg thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verpleegkundige hulp of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Hulpmiddelen en voorzieningen

Heeft u een hulpmiddel of voorziening? Bijvoorbeeld een scootmobiel of een traplift in huis? Dan kunt u deze middelen van de gemeente krijgen. Een gedeelte betaalt u zelf.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Compensatie eigen risico

Heeft u hoge zorgkosten? Dan betaalt u vaak uw volledige eigen risico van de zorgverzekering. Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kunt u in bepaalde gevallen hiervoor een geldbedrag ontvangen.