Ondersteuning vanuit de Wmo

Krijgt u ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, of begeleiding?

Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Medicijnen mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK waarmerkt deze verklaringen.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) of Compensatie eigen risico (Cer).

Zorg vanuit de Wlz

Woont u in een zorginstelling of een instelling voor beschermd wonen? Of heeft u een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis?

Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Ouderbijdrage Jeugdwet

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Hiervoor betaalt u tot 2016 een ouderbijdrage Jeugdwet.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een budget om zelf zorg en ondersteuning in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.