Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) of Compensatie eigen risico (Cer).

Zorg thuis

Krijgt u hulp of zorg thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verpleegkundige hulp of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Gebruik dan onze rekenprogramma’s om uw eigen bijdrage te berekenen.

Ouderbijdrage Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 voert het CAK voor gemeenten de vaststelling en inning van de ouderbijdrage uit. Vóór 1 januari 2015 was het LBIO hiervoor verantwoordelijk.

Zorg met verblijf

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een instelling voor beschermd wonen? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Wijzigingen 2015

 In 2015 gaat er veel veranderen in de langdurige zorg. Soms heeft dat ook gevolgen voor uw eigen bijdrage. Wij informeren u via deze website. 

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een geldbedrag om zelf uw zorg in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Medicijnen mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK legaliseert deze verklaringen.