Ondersteuning vanuit de Wmo

Krijgt u ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Medicijnen mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK waarmerkt deze verklaringen.

Wijzigingen 2017

Wat verandert er in 2017 aan uw eigen bijdrage? Lees hier over de belangrijkste wijzigingen.

Zorg vanuit de Wlz

Woont u in een zorginstelling of een instelling voor beschermd wonen? Of heeft u een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een budget om zelf zorg en ondersteuning in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Ouderbijdrage Jeugdwet

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Hiervoor betaalt u tot 2016 een ouderbijdrage Jeugdwet.