Zorg met Verblijf

Woont u in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een geldbedrag om zelf uw zorg in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Gebruik dan onze rekenprogramma’s om uw eigen bijdrage te berekenen.

Zorg thuis

Krijgt u hulp of zorg thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verpleegkundige hulp of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Hulpmiddelen en voorzieningen

Heeft u een hulpmiddel of voorziening? Bijvoorbeeld een scootmobiel of een traplift in huis? Dan kunt u deze middelen van de gemeente krijgen. Een gedeelte betaalt u zelf.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Compensatie eigen risico

De Compensatie eigen risico wordt vanaf dit jaar niet meer uitbetaald.Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.