Zorg thuis

Krijgt u hulp of zorg thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verpleegkundige hulp of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een geldbedrag om zelf uw zorg in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) of Compensatie eigen risico (Cer).

Zorg met verblijf

Woont u in een instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een instelling voor beschermd wonen? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Ouderbijdrage Jeugdwet

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Hiervoor betaalt u een ouderbijdrage Jeugdwet.

Wijzigingen 2015

 In 2015 verandert er veel in de langdurige zorg. Soms heeft dat ook gevolgen voor uw eigen bijdrage. Wij informeren u via deze website.