Wijzigingen 2015

 In 2015 gaat er veel veranderen in de langdurige zorg. Soms heeft dat ook gevolgen voor uw eigen bijdrage. Wij informeren u via deze website. 

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een geldbedrag om zelf uw zorg in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Gebruik dan onze rekenprogramma’s om uw eigen bijdrage te berekenen.

Zorg thuis

Krijgt u hulp of zorg thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verpleegkundige hulp of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Zorg met Verblijf

Woont u in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Compensatie eigen risico

De Compensatie eigen risico wordt vanaf dit jaar niet meer uitbetaald.Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.