Zorg met Verblijf

Woont u in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een psychiatrische inrichting? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een geldbedrag om zelf uw zorg in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Gebruik dan onze rekenprogramma’s om uw eigen bijdrage te berekenen.

Algemene tegemoetkoming (Wtcg)

Krijgt u een geldbedrag van het CAK? U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming vanwege de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Compensatie eigen risico

Heeft u hoge zorgkosten? Dan betaalt u vaak uw volledige eigen risico van de zorgverzekering. Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) kunt u in bepaalde gevallen hiervoor een geldbedrag ontvangen.