Ondersteuning vanuit de Wmo

Krijgt u ondersteuning thuis, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, of begeleiding? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Medicijnen mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Het CAK waarmerkt deze verklaringen.

Bewindvoerder of curator

Bent u bewindvoerder of curator van een klant van het CAK? Dan kunt u brieven en facturen voor deze klant op uw adres ontvangen. Wij hebben hiervoor wel een kopie van de beslissing van de rechter nodig waarmee u als bewindvoerder of curator bent aangesteld.

Zorg vanuit de Wlz

Woont u in een zorginstelling of een instelling voor beschermd wonen? Of heeft u een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis? Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget

Krijgt u een budget om zelf zorg en ondersteuning in te kopen? Dat heet een persoonsgebonden budget. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Ouderbijdrage Jeugdwet

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Hiervoor betaalt u tot 2016 een ouderbijdrage Jeugdwet.