Kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij zes wettelijke taken uit.

  1. Namens de zorgkantoren betalen wij de AWBZ-vergoedingen uit aan de zorgaanbieders. Dit gaat jaarlijks om een bedrag van ongeveer 22 miljard euro.
  2. Wij voeren de eigen bijdrageregeling Zorg met Verblijf uit. Deze wordt voor ongeveer 280.000 klanten vastgesteld. We doen dit op basis van de gegevens van zorgaanbieders en zorgkantoren, de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), de Belastingdienst, SVB en UWV. 
  3. Wij voeren de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf uit. Deze wordt voor ongeveer 660.000 klanten vastgesteld. Wij doen dit op basis van de gegevens van zorgaanbieders, de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de Belastingdienst. 
  4. Wij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze bijdrageregeling wordt door gemeenten vastgesteld en door ons uitgevoerd.
  5. Wij voeren de Compensatieregeling eigen risico uit van de Zorgverzekeringswet (Cer) aan mensen met meerjarige onvermijdbare zorgkosten.
  6. Wij voeren maatregelen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) uit. In deze wet wordt geregeld dat mensen als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra kosten hebben, een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Bij het uitvoeren van onze taken gaan wij uit van onze kernwaarden. Wij doen dit betrouwbaar, menselijk en professioneel.