Wie zijn wij

De buitenkant van het CAK kantoor

Het CAK is een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Wij dragen hierbij de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van diverse financiële regelingen en informatietaken. 

Dagelijks zijn wij bezig met drie hoofdtaken. De eerste is het vaststellen, opleggen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ en Wmo). De tweede betreft het bepalen en uitbetalen van een compensatie van het eigen risico (Cer) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). De derde taak is financiering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen. Samen met onze 1.100 medewerkers doen we dit klantgericht en met respect en begrip voor mensen én regels.

De drie hoofdtaken zijn afgeleid van zes wettelijke taken. Deze wettelijke taken voeren wij uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Onze wortels

Wij zijn ‘ontstaan’ uit een maatschappelijke keuze. Namelijk dat we mensen in Nederland niet aan hun lot overlaten als zij tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Hiervoor ontstond in 1967 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met de komst van die wet, werd in 1968 het Centraal Administratiekantoor, nu CAK opgericht.

De buitenkant van de panden van het CAK in 1968 en in 2012.

Jarenlang hadden wij alleen met de AWBZ te maken, een wet die veel aan verandering onderhevig was. Bijna altijd leidden die veranderingen tot nieuwe werkzaamheden en dus een groei van onze organisatie. Ging die groei de eerste tientallen jaren nog mondjesmaat, in recente jaren groeide het CAK uit tot een grote organisatie. Dat komt mede door het ontstaan van nieuwe of aangepaste regelingen voor zorg en welzijn. Opdrachtgevers vertrouwen de financiële en administratieve afhandeling van nieuwe wetten en regelgeving aan ons toe. Hierdoor zijn wij een van de meest ervaren uitvoeringsorganisaties in de zorg- en welzijnssector in Nederland.