Wat doet het CAK

De buitenkant van het CAK kantoor

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is of vertegenwoordigen een klant van het CAK.

Kerntaken

•    Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
•    Het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
•    Het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
•    Het voor gemeenten vaststellen en innen van de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet;
•    Het legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen);

Het CAK vertaalt deze wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht en overzicht in hun persoonlijke situatie. Zodat iedere klant zelfstandig de juiste keuzes kan maken.