Wie zijn wij

De buitenkant van het CAK kantoor

Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doen we ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de financiering van Wlz-instellingen en ronden wij de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 af. Dit doen wij tot 1 januari 2016. Ook is het CAK verantwoordelijk voor het legaliseren Schengenverklaringen.
Deze wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).   

Onze wortels

Het CAK (Centraal Administratiekantoor) werd in 1968 opgericht naar aanleiding van de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het CAK werd verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen. Jarenlang had het CAK alleen met de AWBZ te maken. Veranderingen in de AWBZ door de jaren heen leidden voor het CAK tot nieuwe werkzaamheden en dus een groei van de organisatie. Door de komst van nieuwe taken in recente jaren groeide het CAK uit tot een van de centrale uitvoeringsorganisaties in de zorg- en welzijnssector in Nederland met wettelijke taken binnen de AWBZ en Wmo. Tot 1 januari 2014 zorgde het CAK ook voor de uitbetaling van de Compensatie eigen risico (Cer) en de algemene tegemoetkoming voor) chronisch zieken en gehandicapten. Deze tegemoetkomingen zijn vanaf die datum afgeschaft.

De buitenkant van de panden van het CAK in 1968 en in 2012.