Onze klant centraal

We begonnen als een centraal betaalkantoor met een handjevol medewerkers. In minder dan een halve eeuw groeiden we uit tot een professionele uitvoeringsorganisatie met vele honderden medewerkers. Samen zijn we met onze specialistische kennis en deskundigheid meegegroeid met de organisatie. En, de afgelopen jaren verwelkomden we vele nieuwe deskundige en enthousiaste collega’s.

Wat ons verbindt? Vraag het een van onze medewerkers en het antwoord is: de klant! Achter de gemiddeld 3.500 brieven en 1.000 e-mails per maand en 5.000 telefoongesprekken per dag, staan individuele mensen met zorgbehoeften. Voor hen komen wij elke dag naar ons werk. We denken vanuit de behoeften van onze klanten en proberen te zorgen dat zij niet voor verrassingen komen te staan. Dat zij steeds weten wat voorwaarden en bepalingen in regelingen voor zorg en welzijn voor hen betekenen. Uiteraard stelt deze instelling hoge eisen aan ons omgevingsbewustzijn en onze klantgerichtheid.

Onze medewerkers zijn er om te helpen, zodat al onze klanten steeds weten welke voorwaarden en bepalingen in regelingen voor zorg en welzijn betekenen. 

Klantenpanel

Om zo klantgericht mogelijk te werken, hebben wij klantenpanels opgericht. Doel van zo’n panel is om te leren van de klanten en zo onze uitvoering te verbeteren.
Bij een klantenpanel wordt een groep mensen uitgenodigd om te praten of te discussiëren over een bepaald onderwerp. Een panel kan ook een belangrijke rol spelen bij het testen van nieuwe producten, zoals een folder of een rekenmodule. Aangezien het om steeds wisselende onderwerpen gaat, wordt er niet met een vast panel gewerkt. Per onderwerp worden mensen uitgenodigd om mee te discussiëren.

Deelnemen

Hebt u interesse om een keer deel te nemen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar communicatie@hetcak.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geslacht. Geef ook aan of u klant bent of zaakwaarnemer. En welke regeling voor u van toepassing is: Wmo, Zorg zonder Verblijf, Zorg met Verblijf, Compensatie eigen risico, Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).