Onze organisatie

Twee medewerkers van het CAK.

We hebben geen winstoogmerk. We hebben als doel onze wettelijke taken zo doelmatig mogelijk uit te voeren. Binnen de zorgwereld nemen we een centrale positie in als het gaat om het beheren van financiële en administratieve processen en het onderhouden van contacten met de afnemers van zorg.

Bekijk het organigram van onze organisatie.