Zorg met Verblijf

Staafdiagram met de totaal geïnde eigen bijdrage. 2009 1,5 miljard. 2010 1,6 miljard. 2011 ruim 1,6 miljard.

Iedereen die (tijdelijk) in een zorginstelling woont of verblijft en daar zorg ontvangt, moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage Zorg met Verblijf. In figuur 1 is de totaal geïnde eigen bijdrage te zien in een staafdiagram. In 2009 is het 1,5 miljard, in 2010 is het 1,6 miljard met in 2011 ruim 1,6 miljard. Je kunt dus een lichte stijging waarnemen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Staafdiagram met het totaal aantal klanten. 2009 340.000, 2010 350.000, 2011 ruim 350.000.

Het aantal klanten voor Zorg met Verblijf is te zien in figuur 2. In de staafdiagram is te zien dat we in 2009 340.00 klanten hadden, in 2010 350.000 en 2011 meer dan 350.000 klanten . Er is dus een licht groei waar te nemen van de afgelopen jaren.

Grafiek toont de leeftijdverdeling en geslacht van de klant. Piek rond 85 jaar bij vrouwen.

Figuur 3 laat de leeftijdsverdeling zien met een duidelijke piek rond 85 jaar.