Zorg met Verblijf

Iedereen die (tijdelijk) in een zorginstelling woont of verblijft en daar zorg ontvangt, moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage Zorg met Verblijf. Op deze pagina kunt u de belangrijkste kerncijfers van de regeling vinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de kerncijfers berekend tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014.

Zorg met Verblijf valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Opgelegde eigen bijdrage

Staafdiagram (figuur 1) toont dat in 2014 bijna 2 miljard euro aan eigen bijdrage opgelegd. 75% van de eigen bijdrage wordt geïnd via inhouding op de uitkering van het UWV of SVB.

Figuur 1: In 2014 is bijna 2 miljard euro aan eigen bijdrage opgelegd. 75% van de eigen bijdrage wordt geïnd via inhouding op de uitkering van het UWV of SVB.

Het totaal aantal gefactureerde klanten eigen bijdrage Zorg met Verblijf is 332.000.

Staafdiagram (figuur 2) toont dat de gemiddelde opgelegde hoge eigen bijdrage € 740,- per maand was in 2014. Voor de lage bijdrage was dit € 259,-.

Figuur 2: De eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf kent een hoge en lage eigen bijdrage. De gemiddelde opgelegde hoge eigen bijdrage was € 740,- per maand in 2014. Voor de lage bijdrage was dat € 259,-.

Leeftijd 

Staafdiagram (figuur 3) toont het aantal uniek gefactureerde klanten per inkomenscategorie. Het merendeel (102.000 klanten) had een inkomen van 15.000 tot en met 30.000 euro.

Figuur 3: In 2014 hadden 150 klanten een negatief inkomen (bijvoorbeeld door schulden). 102.000 klanten hadden een inkomen van 15.000 tot en met 30.000 euro. 169.000 klanten hadden een inkomen van 30.000 tot en met 45.000 euro. 14.000 klanten hadden een inkomen van 45.000 euro of hoger. Van 950 klanten was het inkomen onbekend.

Diagram (figuur 4) toont het aantal klanten Zorg met Verblijf die pensioengerechtigd zijn. 68 procent van de klanten was pensioengerechtigd.

Figuur 4: 68 procent van de klanten was pensioengerechtigd.

Staafdiagram (figuur 5) toont het percentage klanten per leeftijdscategorie. Het merendeel (59 procent) van de klanten was 75 jaar of ouder.

Figuur 5: 11 procent van de klanten was tussen de 18 tot 35 jaar. 13 procent van de klanten was 35 tot 55 jaar. 17 procent van de klanten was 55 tot 75 jaar. Het merendeel (59 procent) van de klanten was 75 jaar of ouder.

Geografisch

Kaart van Nederland (Figuur 6) toont het percentage van klanten per gemeente. Het merendeel (21 procent) woont in Zuid-Holland.

Figuur 6: De verdeling van het aantal klanten die Zorg met Verblijf afnamen per provincie in 2014 is als volgt:

Percentage klanten per provincie
ProvinciePercentage klanten
Zuid-Holland21%
Noord-Brabant15%
Noord-Holland15%
Gelderland13%
Limburg8%
Utrecht7%
Overijssel7%
Zeeland7%
Drenthe4%
Friesland4%
Groningen4%
Flevoland1%