Zorg met Verblijf

Iedereen die (tijdelijk) in een zorginstelling woont of verblijft en daar zorg ontvangt, moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage Zorg met Verblijf.

Staafdiagram met de totaal geïnde eigen bijdrage. 2009 is 1,5 miljard. 2010 is 1,6 miljard. 2011 is ruim 1,6 miljard.

In figuur 1 is de totaal opgelegde eigen bijdrage Zorg met Verblijf weergegeven. In 2011 hebben wij 1,6 miljard euro opgelegd. In 2012 was dat 1,7 miljard. En in 2013 was dat 1,9 miljard. Er is een stijging waar te nemen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Staafdiagram met het totaal aantal klanten. 2009 is 340.000, 2010 is 350.000, 2011 is ruim 350.000.

Het aantal klanten voor Zorg met Verblijf is te zien in figuur 2. In 2009 hadden wij 340.000 klanten. Dat aantal is gestegen naar ongeveer 357.000 klanten in 2012. Na een aantal jaren groei is in 2013 het aantal licht gedaald naar 352.000.

Grafiek toont de leeftijdverdeling en geslacht van de klant. Piek rond 89 jaar bij vrouwen en 85 jaar bij mannen.

Figuur 3: Bij de leeftijdsverdeling kunnen we een piek waarnemen rond 89 jaar bij vrouwen en 85 jaar bij mannen.