Zorg zonder Verblijf/Wmo

Binnen Zorg zonder Verblijf vanuit de AWBZ en de Wmo zijn er verschillende soorten zorg en ondersteuning. Dit zijn begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen en hulp bij het huishouden. Klanten kunnen meerdere soorten zorg afnemen. Op deze pagina kunt u de belangrijkste kerncijfers van de regeling vinden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de kerncijfers berekend tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014.

Met de hervormingen van de langdurige zorg is in 2015 begeleiding verplaatst naar Wmo. Persoonlijke verzorging en verpleging is in 2015 overgegaan naar de Zorgverzekeringswet.

Opgelegde eigen bijdrage

Staafdiagram (figuur 1) toont dat het totaal aantal gefactureerde klanten 834.000 was in 2014. Over 2014 is ongeveer 448 miljoen euro opgelegd aan eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf/Wmo.

Figuur 1: Het totaal aantal gefactureerde klanten in 2014 was 834.000. Over 2014 is ongeveer 448 miljoen euro opgelegd aan eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf/Wmo.

Soorten zorg

Cirkeldiagrammen (figuur) tonen de soorten zorg in verhouding tot het aantal klanten die de soort zorg afnemen en in verhouding van het aantal zorguren dat is geleverd. De meest leverde zorg (26 procent) is Persoonlijke verzorging.

Figuur 2: In de cirkels staan de soorten zorg in verhouding tot het aantal klanten die de soort zorg afnemen en in verhouding van het aantal zorguren dat is geleverd. De verdeling is als volgt:

Soort zorg in verhouding tot het aantal klanten
Soort zorgPercentage
Persoonlijke verzorging26%
Hulp bij huishouden25%
Hulpmiddelen en voorzieningen19%
Begeleiding per uur11%
Verpleging11%
Begeleiding per dagdeel6%

Leeftijd

Staafdiagram (figuur 3) toont het percentage klanten per leeftijdscategorie. Het merendeel (55 procent) van de klanten is 75 jaar of ouder.

Figuur 3: 6 procent van de klanten was tussen de 18 tot 35 jaar. 12 procent was tussen de 35 en 55 jaar. 27 procent was tussen de 55 tot 75 jaar. 55 procent van de klanten is 75 jaar of ouder. 

Verhouding pensioengerechtigden naar soort huishouden

Bij de berekening van de eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en Wmo wordt rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden en wordt gekeken of de klant pensioengerechtigd is.

Cirkeldiagrammen (figuur 4) tonen de verhouding pensioengerechtigden naar soort huishouden. Binnen eenpersoonshuishouden heeft 70 procent de pensioengerechtigde leeftijd. Bij meerpersoonshuishoudens is dat 71 procent.

Figuur 4: Binnen eenpersoonshuishouden heeft 70% de pensioengerechtigde leeftijd. Bij meerpersoonshuishoudens is dat 71%.

Geografisch

Kaart van Nederland (Figuur 5) toont het percentage van klanten per gemeente. Het merendeel (19 procent) woont in Zuid-Holland.

Figuur 5: De verdeling van het aantal klanten per provincie in 2014 is als volgt:

Verdeling klanten per provincie
ProvinciePercentage
Zuid-Holland19%
Noord-Brabant15%
Noord-Holland14%
Gelderland13%
Limburg8%
Overijssel8%
Utrecht6%
Drenthe4%
Friesland4%
Groningen4%
Zeeland3%
Flevoland2%