Zorg zonder Verblijf/Wmo

Ook voor Zorg zonder Verblijf/Wmo betalen mensen een eigen bijdrage. Een groot gedeelte van de klanten voor Zorg zonder Verblijf neemt meerdere vormen van zorg af; toch betalen ze nooit meer dan de maximale periodebijdrage.

Staafdiagram totaal opgelegde eigen bijdrage. 2009 275 miljoen. 2010 300 miljoen. 2011 350 miljoen.

Figuur 5 laat in een staafdiagram de totale opgelegde eigen bijdrage zien. In 2011 werd meer dan 350 miljoen euro aan eigen bijdrage opgelegd. Dat is een stijging ten opzichte van 2010. In 2009 was het 275 miljoen en in 2010 300 miljoen.

Staafdiagram totaal aantal klanten. Wmo 639.00. Zorg zonder Verblijf 542.000 .

Figuur 6 laat in een staafdiagram het totaal aantal klanten van Zorg zonder Verblijf en Wmo zien. In 2011 zijn dat er 812.500. Wmo kent 639.00 klanten en Zorg zonder Verblijf 542.000 (Sommige klanten maken gebruik van beiden regelingen).    

Cirkeldiagram type zorg. Begeleiding 17%. Huishoudelijke verzorging 34%. Hulpmiddelen 11%. Persoonlijke verzorging 25%. Verpleging 13%

Figuur 7 laat in een cirkeldiagram zien dat de zorg die klanten het meest afnemen huishoudelijke verzorging is (34%) in 2011. Begeleiding is 17%, hulpmiddelen 11%, persoonlijke verzorging 25% en verpleging 13%.

Grafiek toont de leeftijdsverdeling. Piek ligt rond 84 jaar bij vrouwen.

 Figuur 8 geeft weer wat de leeftijdsverdeling is. De piek ligt rond de 84 jaar bij vrouwen.