Zorg zonder Verblijf/Wmo

Voor Zorg zonder Verblijf en Wmo moet een eigen bijdrage worden betaald. Zorg zonder Verblijf is bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden, zorg van een verpleegkundige of begeleiding. Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een groot gedeelte van de klanten voor Zorg zonder Verblijf neemt meerdere vormen van zorg af; toch betalen ze nooit meer dan de maximale periodebijdrage.

Staafdiagram totaal opgelegde eigen bijdrage. 2009 275 miljoen. 2010 300 miljoen. 2011 350 miljoen.

De totale opgelegde eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en Wmo wordt in figuur 1 weergegeven. In 2009 hebben wij 275 miljoen euro opgelegd. In 2011 is dit bedrag gestegen naar ruim 350 miljoen euro. In 2013 hebben wij 501 miljoen euro opgelegd.

Staafdiagram totaal aantal klanten. Wmo 639.00. Zorg zonder Verblijf 542.000 .

 Figuur 2 geeft een overzicht van het totaal aantal klanten van Zorg zonder Verblijf/Wmo. In 2011 waren dat er 812.500. En in 2012 hadden wij 809.000 klanten. In 2013 is het aantal klanten gestegen naar 840.000.

Grafiek toont de leeftijdsverdeling. Piek ligt rond 84 jaar bij vrouwen.

Bij de leeftijdsverdeling in figuur 3 kunnen we een piek waarnemen rond 81 jaar bij vrouwen en 82 jaar bij mannen.