Compensatie eigen risico

Staafdiagram totaal uitbetaald compensatie eigen risico. 2009 95 miljoen. 2010 105 miljoen. 2011 110 miljoen.

Iedere verzekerde vanaf achttien jaar betaalt een verplicht eigen risico voor zijn/haar zorgverzekering. Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, biedt de overheid de Compensatie eigen risico (Cer). Figuur 9 laat in een staafdiagram zien wat het totale bedrag is dat voor de Compensatie eigen risico is uitbetaald. In 2009 was dat 95 miljoen, in 2010 105 miljoen en in 2011 110 miljoen.

Staafdiagram hoogte van het uitkeringsbedrag door de jaren heen. 2008 47 euro. 2009 50 euro. 2010 54 euro. 2011 56 euro.

Figuur 10 geeft in een staafdiagram de hoogte van het uitkeringsbedrag door de jaren heen weer. In 2011 was het uitkeringsbedrag vastgesteld op 56 euro. De hoogte van de uitkering wordt ieder jaar door het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport vastgesteld. De Compensatie eigen risico is in 2008 voor het eerst uitgekeerd. In 2008 was het 47 euro, in 2009 50 euro en in 2010 54 euro.