Compensatie eigen risico

Door de regeling Compensatie eigen risico (Cer) konden klanten in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen ter compensatie van het verplicht eigen risico. De overheid betaalde hiermee een deel van het verplicht eigen risico terug. De Compensatie eigen risico is per 1 januari 2014 door de overheid afgeschaft.

Staafdiagram totaal uitbetaald compensatie eigen risico.

In figuur 1 wordt het totale bedrag dat voor de Compensatie eigen risico is uitbetaald weergegeven. In 2009 was dat 95 miljoen. Dit bedrag is gestegen naar 202 miljoen in 2013. De bedragen zijn inclusief uitbetaalde compensaties over eerdere jaren.

Staafdiagram hoogte van het uitkeringsbedrag door de jaren heen.

Figuur 2 geeft in een staafdiagram de hoogte van het uitkeringsbedrag door de jaren heen weer. De hoogte van de uitkering wordt ieder jaar door het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport vastgesteld. De Compensatie eigen risico is in 2008 voor het eerst uitgekeerd en was een bedrag van 47 euro. In 2011 was de compensatie 56 euro. In 2012 steeg de compensatie naar 85 euro. In 2013 was het 99 euro.