Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Cirkeldiagram uitbetaalde algemene tegemoetkoming per categorie. Jonger dan 65 categorie laag 42%. 65+ categorie laag 33%. 65+ categorie hoog 14%. Jonger dan 65 categorie hoog 11%.

Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die ze maken. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), die in 2010 voor het eerst is uitgekeerd. Figuur 12 geeft een verdeling weer van de uitbetaalde algemene tegemoetkoming per categorie. De grootste klantengroep is 65 min en ontvangt een lage algemene tegemoetkoming (42%).

Figuur 13 laat in een cirkeldiagram de verdeling tussen de hoge en de lage categorie zien. Het bedrag waarvoor de klant in aanmerking komt varieert tussen de 153 en de 510 euro (algemene tegemoetkoming 2010). Jonger dan 65, categorie laag is 42%. Ouder dan 65, categorie laag is 33%. Ouder dan 65, categorie hoog is 14% en jonger dan 65, categorie hoog is 11%.  

Staafdiagram verdeling hoge en lage categorie. 65+ categorie hoog 510 euro. 65+ categorie laag 350 euro. Jonger dan 65 categorie hoog 305 euro. Jonger dan 65 jaar categorie laag 150 euro.