CAK in cijfers

Wij willen graag een helder beeld geven over de omvang van onze organisatie en de rol die wij spelen. Bijvoorbeeld dat wij 6 miljoen beschikkingen per jaar versturen, 65.000 brieven en 1.000 e-mails per maand ontvangen of de 5.000 telefoongesprekken die per dag binnenkomen…

In vogelvlucht geven wij een kijkje in de geldstroom AWBZ en alle regelingen.

Geldstroom AWBZ

De eigen bijdragen die wij incasseren voor de AWBZ, afkomstig uit Zorg met Verblijf en Zorg zonder Verblijf, worden afgedragen aan het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Het College voor zorgverzekeringen beheert dit fonds. De eigen bijdragen die door de Sociale verzekeringsbank (SVB) of UWV worden ingehouden op de uitkering of de AOW worden door de SVB en UWV afgedragen aan het fonds. Via de belastingdienst betaalt iedereen AWBZ premie. Ook dit wordt in het fonds gestort. Vanuit dit fonds worden, door ons, alle zorgaanbieders gefinancierd.