Aanleveren gegevens

Om er voor te zorgen dat de klanten, die zorg ontvangen, een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is uw aanlevering van klant- en zorggegevens van cruciaal belang. Zonder de zorg aanlevering kunnen wij geen factuur voor de eigen bijdrage opmaken en verzenden. Wij zien de zorggegevens graag op tijd aangeleverd. In de aanleverkalender ziet u wanneer de uiterste data zijn waarop u de gegevens aangeleverd moet hebben.

Manier van aanleveren

Als gemeente levert u hulpmiddelen en voorzieningen aan. Eén manier is de Hulpmiddelen en Voorzieningen standaard (H&V standaard). De tweede manier is via applicaties van het CAK (H&V applicatie). Aanlevering vindt uitsluitend plaats via ons Extranet (inloggen op: https://keten.hetcak.nl/).

H&V Standaard

Hulpmiddelen en voorzieningen kunt u in bulkbestanden via de H&V standaard aanleveren. Uitsluitend gemeenten gebruiken de H&V standaard. Om via de H&V Standaard aan te kunnen leveren, is er een aantal automatiseringsaanpassingen nodig. Deze kunt u met uw softwareleverancier bespreken. H&V-bestanden kunt u aanleveren via ons Ketenportaal.

H&V applicatie

De H&V applicatie biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zorggegevens per klant aan te leveren. Via deze webapplicatie kunt u niet alleen vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem registreren, maar ook raadplegen. De applicatie is ook naast de H&V standaard te gebruiken.

Uitval

De aanlevering via de H&V-standaard gaat meestal in één keer goed, maar er kan ook een fout optreden. Het bestand dat u bij ons aanlevert, verwerken wij in het systeem. Nadat een bestand is verwerkt, wordt er een uitvallijst gemaakt. Op deze uitvallijst staat of het bestand volledig is ingelezen en of alle gegevens in ons systeem zijn geaccepteerd. Als er gegevens niet zijn geaccepteerd, dan worden deze gegevens op de uitvallijst vermeld. Er wordt per klant vermeld wat de reden is van de foutmelding. Het is daarom ook van belang dat u de uitvallijst elke keer goed bekijkt. Als er niet geaccepteerde gegevens op de uitvallijst staan, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Op deze manier worden de juiste gegevens aangeleverd en zijn wij in staat om snel een juiste factuur te sturen. De uitvallijsten zijn terug te vinden ons Ketenportaal. Voor meer informatie over de verschillende uitvalcodes kunt u de ‘Toelichting op de uitval’ raadplegen.

Gegevens incorrect

Klanten kunnen na het ontvangen van een factuur bezwaar maken tegen de factuur. Wanneer het om zorguren gaat, maken wij een Zorggegevens incorrect melding. Er wordt aan de desbetreffende zorgaanbieder gevraagd het bezwaar te onderzoeken. In verband met de Wet Dwangsom stellen wij een termijn aan de reactie. Houd deze goed in de gaten; bij geen of een te late reactie zijn wij genoodzaakt de uren in het voordeel van de klant af te boeken. Het kan voorkomen dat een klant aangeeft dat een hulpmiddel, voorziening of pgb niet wordt gebruikt of niet is verstrekt. In dat geval maken we een melding naar de gemeente. Reacties op de melding kunnen via de post of via de mail (servicedeskdataverkeer@hetcak.nl) verstuurd worden.