Aanleveren gegevens

Om er voor te zorgen dat onze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen is uw aanlevering van klant- en zorggegevens van belang. Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens zorgt ervoor dat onze klant in één keer en op tijd een correcte factuur ontvangt. Om u te faciliteren bij tijdige aanlevering heeft het CAK een aanleverkalender (14-01-2016, pdf, 24 kB) opgesteld met de uiterste aanleverdata. Hieronder vindt u meer informatie over het aanleveren van gegevens.

Aanleveren

Als gemeente levert u pgb’s, Kortdurend Verblijf, hulpmiddelen en voorzieningen en eventueel resultaatfinanciering aan. Deze gegevens levert u aan via de Hulpmiddelen en Voorzieningen standaard (H&V standaard ) of via de H&V applicatie van het CAK. Aanlevering vindt uitsluitend plaats via ons Extranet (inloggen op: https://keten.hetcak.nl/).

Wanneer u afspraken heeft met zorgaanbieders om gegevens voor klanten uit uw gemeente aan te leveren, moet u parameters en tarieven doorgeven voor Wmo gerelateerde ondersteuning. De producten vindt u in de Conversietabel (11-2-2016, pdf, 282 kB) . De parameters en tarieven levert u aan in de EB-par applicatie. Deze gegevens kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen voor het begin van de volgende periode worden aangeleverd. Het is van belang dat de parameters en tarieven tijdig en juist worden doorgegeven aan het CAK. Zo kunnen wij onze gezamenlijke klant tijdig van een factuur voorzien.

Uitvalbestand

Nadat een bestand in ons systeem is verwerkt, wordt er een uitvallijst gemaakt. Op deze uitvallijst staat of het bestand volledig is ingelezen en of alle gegevens in ons systeem zijn geaccepteerd. Gegevens die niet zijn geaccepteerd, worden per klant op de uitvallijst vermeld met de reden van de foutmelding. Het is van belang dat u de uitvallijst elke keer goed bekijkt. In het geval van foutmeldingen, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Op deze manier worden de juiste gegevens aangeleverd en is het CAK in staat om snel een juiste factuur te sturen. De uitvallijsten zijn terug te vinden in het Ketenportaal. Voor meer informatie over de verschillende uitvalcodes kunt u de ‘Toelichting op de uitval’ (21-04-2015, pdf, 125 kB) raadplegen.

Gegevens incorrect

Klanten kunnen na het ontvangen van een factuur bezwaar maken tegen de factuur. Het CAK maakt dan een Zorggegevens incorrect melding. Afhankelijk van de melding wordt deze naar de gemeente, de zorgaanbieder of het zorgkantoor verstuurd. Er wordt aan de desbetreffende partij gevraagd de melding te onderzoeken. Reacties hierop kunnen via de post of via de mail naar servicedesk@hetcak.nl worden verstuurd.

Relevante downloads

Aanleverkalender (14-01-2016, pdf, 24 kB)
AGB/WZA codelijst (11-12-2015, pdf, 277 kB)
Productcodeoverzicht (11-2-2016,  pdf, 282 kB)
Handleiding EB-par applicatie (08-01-2016, pdf, 2 MB)
Handleiding Extranet (04-03-2016, pdf, 634 kB)