Aanleveren gegevens

U kunt op verschillende manieren de klantgegevens bij ons aanleveren. Als de klant gebruik maakt van huishoudelijke hulp, dan kan de gemeente en/ of zorgaanbieder de relevante klantgegevens aanleveren via:

  • H&V-standaard 
  • H&V-applicatie (extranet)

Voorbeelden van H&V-standaard kunt u hier vinden. De H&V-standaard is door ons ontwikkeld voor de uitvoering eigen bijdrage Wmo.
Ook via het extranet kunt u klantgegevens, budgetgegevens, voorzieningen en hulpmiddelen aanleveren. Er zijn certificaten uitgegeven waarmee de beveiliging van de gegevensuitwisseling is gewaarborgd. 

HV incorrect

Het kan voorkomen dat een klant aangeeft dat een hulpmiddel, voorziening of pgb niet wordt gebruikt of niet is verstrekt. In dat geval maken we een melding naar de gemeente. Dit gaat als volgt:

  • Klant geeft aan ons door dat de factuur niet correct is.
  • We verzenden een mail naar de gemeente met de opmerking van de klant.
  • De gemeente moet de gegevens controleren en indien nodig corrigeren in de H&V-applicatie of via de H&V-standaard. Als de gegevens wel juist staan vermeld geeft de gemeente terugkoppeling dat de data juist is en de klant geen gelijk heeft.
  • We koppelen het resultaat terug aan de klant via een afwijzing op het verzoek, of door middel van een correctiefactuur.