Voor klantvragen kunt u bellen met ons gratis telefoonnummer:

Zorg met Verblijf0800-0087
Zorg zonder Verblijf/Wmo0800-1925
Compensatie eigen risico0800-2108
Wtcg0800-0300

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG
Heeft u als gemeente andere vragen? Dan kunt u voor vragen over het CAK, het eigen bijdrageproces of de Wtcg telefonisch of per mail contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer:

Telefoon    : 088 – 711 5005
Email        : relatiebeheer@hetcak.nl

Heeft u vragen over het aanleveren via de HV-standaard of de H&V-applicatie (extranet)? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Telefoon    : 088 – 711 4888   
Email        : servicedeskdataverkeer@hetcak.nl