Voor klantvragen kunt u bellen met een van onze gratis telefoonnummers:

Zorg met Verblijf0800-0087
Zorg thuis/ Wmo0800-1925
Ouderbijdrage Jeugdwet en Schengen0800-2108
Wtcg0800-0300

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u als gemeente andere vragen? Dan kunt u voor vragen over het CAK, het eigen bijdrageproces of de Wtcg contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer via 088 – 711 5005 of relatiebeheer@hetcak.nl

Heeft u vragen over het aanleveren via de HV-standaard of de H&V-applicatie? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners 088 – 711 4888 servicedeskdataverkeer@hetcak.nl