Voorlichting

De afgelopen jaren hebben we al veel presentaties en voorlichting gegeven aan gemeenten, zorgaanbieders, ouderen- en vakbonden en cliëntenraden. Bijvoorbeeld over de eigen bijdrageregelingen Zorg thuis, Zorg met Verblijf, Wmo en de Ouderbijdrage Jeugdwet. Deze presentaties voorzien in een behoefte bij zowel zorgaanbieders als gemeenten.
Een presentatie op een door u gewenste locatie is een mogelijkheid om uw klanten een extra service te bieden of uw eigen afdeling(-en) voor te lichten over de eigen bijdrageregelingen.

Wilt u gebruik maken van deze (gratis) service?

Vul dan het webformulier voorlichting in.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 711 5005 (let op: dit nummer is alleen voor zorgaanbieders en gemeenten).