Waarom heeft u als zorgaanbieder te maken met het CAK?

Als zorgaanbieder bent u een belangrijke schakel in de keten. Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om er voor te zorgen dat onze gezamenlijke klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is het belangrijk dat u zorggegevens tijdig, volledig en juist bij ons aanlevert. Zonder uw aanlevering van zorguren die de klant heeft ontvangen kunnen wij geen factuur voor de eigen bijdrage opmaken en verzenden. Op de aanleverkalender kunt u de snelle, tijde en uiterste aanleverdata zien voor het aanleveren van de zorggegevens.

Hoe verloopt het proces binnen de keten?

Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners om voor de klant tot een juiste, tijdige en correcte factuur te komen.  In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

Bekijk een schematische weergave van de zorgketen (25-04-2015,pdf, 49 kB).