Aanleveren gegevens

Om er voor te zorgen dat de klanten, die zorg in natura ontvangen, een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is uw aanlevering van klant- en zorggegevens van cruciaal belang. Zonder de zorguren aanlevering kunnen wij geen factuur voor de eigen bijdrage opmaken en verzenden. Wij zien de zorguren graag op tijd aangeleverd. U kunt de aanleverkalender raadplegen om te zien wanneer wij de gegevens binnen willen hebben.

Manier van aanleveren

Als zorgaanbieder levert u de zorg in uren (of dagdelen) aan. U kunt op twee verschillende manieren de klant- en zorggegevens bij ons aanleveren. Eén manier is de Zorgaanbieder standaard (ZA Standaard). De tweede manier is via onze applicatie CORFU. Aanlevering vindt uitsluitend plaats via ons Extranet (inloggen op: https://keten.hetcak.nl/).

ZA standaard

De urenaanlevering in bulkbestanden via de ZA standaard is vooral bedoeld voor een aanlevering van grote hoeveelheden klant- en productiegegevens. Uitsluitend zorgaanbieders gebruiken de ZA standaard. Om via de ZA standaard aan te kunnen leveren, is er een aantal automatiseringsaanpassingen nodig. ZA bestanden kunt u aanleveren via het Ketenportaal.

CORFU applicatie

CORFU staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit en biedt u de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zorggegevens per klant aan te leveren. Via deze webapplicatie kunt u niet alleen vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem registreren, maar ook raadplegen. Hierdoor is CORFU een registratietool en een online databank, waarin uw eigen instellingsgegevens kunnen worden bekeken en aangepast. Deze functionaliteit is vooral geschikt voor de wat kleinere zorgaanbieders, omdat de klantgegevens handmatig moeten worden ingevoerd in deze applicatie.

Uitval

De urenaanlevering via de ZA standaard gaat meestal in één keer goed, maar er kan ook een fout optreden. Het urenbestand dat u bij ons aanlevert, verwerken wij in het systeem. Nadat een bestand is verwerkt, wordt er een uitvallijst gemaakt. Op deze uitvallijst staat of het bestand volledig is ingelezen en of alle gegevens in ons systeem zijn geaccepteerd. Als er gegevens niet zijn geaccepteerd, dan worden deze gegevens op de uitvallijst vermeld. Er wordt per klant vermeld wat de reden is van de foutmelding. Het is daarom ook van belang dat u de uitvallijst elke keer goed bekijkt. Als er niet geaccepteerde gegevens op de uitvallijst staan, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Op deze manier worden de juiste gegevens aangeleverd en wordt er snel aan de klant gefactureerd. De uitvallijsten zijn terug te vinden in het Ketenportaal. Voor meer informatie over de verschillende uitvalcodes kunt u de ‘Toelichting op de uitval’ raadplegen.

Gegevens incorrect

Klanten kunnen na het ontvangen van een factuur bezwaar maken tegen de factuur. Wanneer het om zorguren gaat, maken wij een Zorggegevens incorrect melding. Er wordt aan de desbetreffende zorgaanbieder gevraagd het bezwaar te onderzoeken. In verband met de Wet Dwangsom stellen wij een termijn aan de reactie. Houd deze goed in de gaten; bij geen of een te late reactie zijn wij genoodzaakt de uren in het voordeel van de klant af te boeken. Reacties op de melding kunnen via de post of via de mail (servicedeskdataverkeer@hetcak.nl) verstuurd worden.