Aanleveren gegevens

Om er voor te zorgen dat onze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen is uw aanlevering van klant- en zorggegevens van belang. Tijdige, juiste en volledige aanlevering van zorggegevens zorgt ervoor dat onze klant in één keer en op tijd een correcte factuur ontvangt. Om u te faciliteren bij tijdige aanlevering heeft het CAK een aanleverkalender (14-01-2016, pdf, 24 kb) opgesteld met de uiterste aanleverdata. Hieronder vindt u meer informatie over het aanleveren van gegevens.

Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Als zorgaanbieder levert u zorggegevens aan via ons Extranet. U kunt dit op twee manieren doen: via de ZA Standaard of via de applicatie CORFU. De ZA Standaard is bedoeld voor aanlevering van grote klant- en productiegegevens. U kunt ZA bestanden aanleveren via het Ketenportaal. CORFU staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit en is bedoeld om op eenvoudige wijze gegevens per klant aan te leveren. Via deze webapplicatie kunt u vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem registreren en raadplegen. 

Hoe kan ik gegevens aanleveren via CORFU?

Via CORFU (CAK Online Registratie Functionaliteit) kunt u eenvoudig zorggegevens per klant aanleveren. Via deze webapplicatie kunt u niet alleen vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem registreren, maar ook raadplegen. Hierdoor is CORFU een registratietool en een online databank, waarin uw eigen instellingsgegevens kunnen worden bekeken en aangepast. Deze functionaliteit is vooral geschikt voor de wat kleinere zorgaanbieders, omdat de klantgegevens handmatig moeten worden ingevoerd in deze applicatie.
U vindt meer informatie over de applicatie in de handleiding. (08-01-2016, pdf, 1 MB)

Hoe kan ik gegevens aanleveren via de ZA standaard?

Via  de ZA standaard kunt u bulkbestanden aanleveren. Dit is bedoeld voor het aanleveren van grote hoeveelheden klant- en productiegegevens. ZA bestanden levert u aan via het Ketenportaal.
U vindt meer informatie over de applicatie in de handleiding. (03-03-2016, pdf, 871 kB)

Wat is een uitvalbestand?

Nadat uw bestand is verwerkt, ontvangt u een bestand met de gegevens die niet geaccepteerd zijn. Dit noemen wij een uitvalbestand. Hierin staat of het bestand volledig is ingelezen en of alle gegevens in ons systeem geaccepteerd zijn. Gegevens die niet geaccepteerd zijn worden per klant in het uitvalbestand vermeld, met daarbij de reden van uitval.

Wat moet ik doen met mijn uitvalbestand?

Zodra u het uitvalbestand ontvangt is het belangrijk dat u deze goed bekijkt. In het geval van foutmeldingen moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Op deze manier worden de juiste gegevens aangeleverd en is het CAK in staat om snel een juiste en volledige factuur naar de klant te sturen. U vindt de uitvallijsten terug in het Ketenportaal. Voor meer informatie over de verschillende uitvalcodes in het bestand kunt u de ‘Toelichting op de uitval’ raadplegen.

Wat moet ik doen met een Zorggegevens incorrect melding?

Zodra de klant de factuur ontvangen heeft kan hij of zij binnen 6 weken bezwaar maken. In dit geval maakt het CAK een melding. Dit noemen we een Zorggegevens incorrect melding. Het CAK stuurt de melding door naar de gemeente, de zorgaanbieder of het zorgkantoor. Ontvangt u een Zorggegevens incorrect melding van ons? Dan vragen wij u de melding te onderzoeken. De reactie hierop kunt u via de post of e-mail via servicedesk@hetcak.nl versturen.

Hoe kan ik terugzien wat voor zorg en zorguren ik voor klanten heb aangeleverd?

Het CAK kan voor u een productieoverzicht maken. Hierin kunt u precies zien voor welke klanten, welke zorg en hoeveel zorguren zijn aangeleverd. U kunt het overzicht aanvragen via servicedesk@hetcak.nl. Vermeld hierbij uw AGB/WZA codes.

Hoe kan ik zien onder welke productcodes ik  de zorg aan moet leveren? 

Hier vindt u de productcodelijst voor alle gemeenten. Met deze lijst kunt u nagaan welke productcodes er voor elke gemeente zijn aangeleverd in het betreffende zorgjaar.
Gemeenten kunnen twee verschillende soorten productcodes hanteren:
o    Algemene productcodes: Algemene productcodes zijn beschikbaar voor alle zorgaanbieders. U kunt als zorgaanbieder aanleveren onder de opgevoerde algemene productcodes.
o    Specifieke productcodes: Specifieke productcodes zijn alleen beschikbaar voor de betreffende specifieke WZA/AGB-code die is opgevoerd bij deze productcode.

Relevante bestanden:
Tarieven 2016 (01-03-2016, zip, 2 MB)
Conversietabel 2016 (25-11-2015, pdf, 281 kB)
Tarieven 2015
  (17-11-2015, zip, 3 MB)