Wet- en regelgeving

Hier vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving.

Zorg met Verblijf/Wmo

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorg zonder Verblijf? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).

De belangrijkste wetgeving voor Wet maatschappelijke ondersteuning vindt u in:

De belangrijkste wetgeving voor Zorg zonder Verblijf vindt u in het Bijdragebesluit zorg (andere website) en de Bijdrageregeling zorg AWBZ (andere website).

Zorg met Verblijf

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Zorg met Verblijf? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).
De belangrijkste wetgeving voor Zorg met Verblijf vindt u in het Bijdragebesluit zorg en de Bijdrageregeling zorg AWBZ:

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Wtcg? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).
De belangrijkste wetgeving voor Wtcg vindt u in:

Compensatie eigen risico

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Compensatie eigen risico? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).
De belangrijkste wetgeving voor Compensatie eigen risico vindt u in de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering.