Waarom heeft u als zorgkantoor te maken met het CAK?

Als zorgkantoor bent u een belangrijke schakel in de keten. Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Om er voor te zorgen dat onze gezamenlijke klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is het belangrijk dat u zorggegevens tijdig, volledig en juist bij ons aanlevert. Zonder uw aanlevering van melding aanvang zorg (Maz) en melding einde zorg (Mez) kunnen wij geen factuur voor de eigen bijdrage opmaken en verzenden. Hoe verloopt het proces binnen de keten? Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners om voor de klant tot een juiste, tijdige en correcte factuur te komen.

Bekijk een schematische weergave van de zorgketen (25-04-2015,pdf, 49 kB).