Aanleveren gegevens

Om er voor te zorgen dat onze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen is uw aanlevering van klant- en zorggegevens van belang. Tijdige, juiste en volledige aanlevering van zorggegevens zorgt ervoor dat onze klant in één keer en op tijd een correcte factuur ontvangt.

Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Klanten die zorg ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. U levert een CA 317 of CA 319 aan bij het CAK met daarin meldingen aanvang zorg (MAZ) of meldingen einde zorg (MEZ). U levert deze klant- en zorggegevens aan via het berichtenverkeer iWlz. Op basis van de gegevens die u bij ons aanlevert, berekenen we de eigen bijdrage. Sinds 1 januari 2016 zijn zorgkantoren ook verantwoordelijk voor de aanlevering  van het Modulair Pakket Thuis (MPT).

Wat moet ik met de terugkoppelbestanden doen?

Nadat een bestand in ons systeem is verwerkt, wordt er een CA 318 of CA 320 gecreëerd. Zorggegevens die niet door het systeem zijn ingelezen komen op een uitvallijst te staan. Gegevens die niet zijn geaccepteerd, worden per klant op de uitvallijst vermeld met de reden van de foutmelding. Het is van belang dat u de uitvallijst elke keer goed bekijkt en indien nodig zo snel mogelijk actie onderneemt. Op deze manier worden de juiste gegevens aangeleverd en is het CAK in staat om snel een juiste factuur naar de klant te sturen.