Contactgegevens

Voor klantvragen kunt u bellen met ons gratis telefoonnummer:

Zorg met Verblijf 0800 – 0087
Zorg zonder Verblijf/Wmo0800 – 1925
Compensatie eigen risico0800 – 2108
Wtcg0800 – 0300

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u als gemeente andere vragen? Dan kunt u voor vragen over het CAK, het eigen bijdrageproces of de Wtcg telefonisch of per mail contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer:
Telefoon    : 088  711 5005
Email        : relatiebeheer@hetcak.nl

Heeft u vragen over het aanleveren via de HV-standaard of de H&V-applicatie? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:
Telefoon    : 088  711 4888   
Email        : servicedeskdataverkeer@hetcak.nl