Contactgegevens

Voor klantvragen belt u met ons gratis telefoonnummer:

Zorg met Verblijf0800-0087
Zorg thuis/ Wmo0800-1925
Ouderbijdrage Jeugdwet en Schengen0800-2108
Wtcg0800-0300

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u andere vragen? Dan kunt u voor vragen over het CAK, het eigen bijdrageproces of de Wtcg contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer op 088  711 5005 of relatiebeheer@hetcak.nl