Contactgegevens

Voor klantvragen kunt u bellen met ons gratis telefoonnummer:

Zorg met Verblijf 0800 – 0087
Zorg zonder Verblijf/Wmo0800 – 1925
Compensatie eigen risico0800 – 2108
Wtcg0800 – 0300

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u andere vragen? Dan kunt u voor vragen over het CAK, het eigen bijdrageproces of de Wtcg contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer op 088  711 5005 of relatiebeheer@hetcak.nl