Contactgegevens

Voor klantvragen kunt u bellen met een van onze gratis telefoonnummers:


Ondersteuning vanuit de Wmo:
0800 1925
Zorg vanuit de Wlz en beschermd wonen:
0800 0087
Schengenverklaring:
0800 2108
Ouderbijdrage Jeugdwet:
0800 2108

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u als zorgkantoor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de CAK Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners via 088 – 711 4888 of servicedesk@hetcak.nl

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar het CAK