Contactgegevens

Voor klantvragen belt u met ons gratis telefoonnummer:

Zorg met Verblijf0800-0087
Zorg thuis/ Wmo0800-1925
Ouderbijdrage Jeugdwet en Schengen0800-2108

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar ons:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u als zorgkantoor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de CAK Servicedesk via 088-711 4888 of servicedesk@hetcak.nl. Wij zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar.