Aanleveren gegevens

U levert gegevens aan in het kader van de Wtcg, bijvoorbeeld voor de rolstoelen? Dan levert u de bestanden aan via het ketenportaal. Voor meer informatie over de bestanden die u moet aanleveren kijkt u bij de handleidingen.

U levert inkomensgegevens of broninhouding aan? Dan levert u de bestanden aan via Porta. U vindt deze applicatie op ons extranet. U heeft nog geen account voor onze extranet omgeving? U kunt dit aanvragen door de overeenkomst Extranet (03-04-2012, pdf, 51 kB) in te vullen.