Contactgegevens

Voor klantvragen kunt u bellen met ons gratis telefoonnummer:

Zorg zonder Verblijf/Wmo0800 – 1925
Zorg met Verblijf0800 – 0087
Ouderbijdrage Jeugdwet en Schengen0800 – 2108
Wtcg0800 – 0300

Klanten kunnen ook altijd schrijven naar:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB  DEN HAAG

Heeft u als organisatie andere vragen? Dan kunt u voor vragen over het CAK, het eigen bijdrageproces of de Wtcg telefonisch of per mail contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer:
Telefoon    : 088 711 5005
E-mail        : relatiebeheer@hetcak.nl

Heeft u vragen over het aanleveren van de gegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:
Telefoon    : 088 711 4888   
E-mail        : servicedeskdataverkeer@hetcak.nl