Wet- en regelgeving

Hieronder ziet u een overzicht van de wet- en regelgeving.

Zorg thuis/Wmo

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorg zonder Verblijf? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).

Zorg met Verblijf

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Zorg met Verblijf? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Wilt u meer lezen over de regelgeving van Wtcg? Kijk dan op de website www.overheid.nl (andere website).