De afgelopen jaren hebben we al veel presentaties en voorlichting gegeven aan gemeenten, zorgaanbieders, klanten, ouderen- en vakbonden en cliëntenraden. Bijvoorbeeld over de eigen bijdrageregelingen Zorg thuis, Zorg met Verblijf of Wmo. Deze presentaties voorzien in een behoefte bij zowel klanten als ketenpartners zoals u.

Een presentatie op een door u gewenste locatie is voor u als ketenpartner een mogelijkheid om uw klanten een extra service aan te bieden of uw eigen afdeling(-en) voor te lichten over de eigen bijdrage- en tegemoetkomingsregelingen.

Wilt u gebruik maken van deze (gratis) service?

Vul dan het webformulier voorlichting in.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 088 - 711 5005 (let op: dit nummer is alleen voor zorgaanbieders en gemeenten).