Wat is de compensatie ouderentoeslag?

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En heeft u inkomen uit sparen of beleggen (vermogen)? Dan heeft u misschien recht op de compensatie ouderentoeslag. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen (het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage). Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager.

Voorwaarden voor compensatie ouderentoeslag in 2022

  • U heeft op 31 januari 2022 de AOW-leeftijd bereikt (u bent dan minimaal 66 jaar en 7 maanden).
  • U had op 1 januari 2020 meer dan € 30.846 aan vermogen.
  • Uw verzamelinkomen over 2020 min 4% van uw grondslag sparen en beleggen is lager dan € 20.869.

Heeft u recht op de compensatie ouderentoeslag? Dan trekken wij dit bedrag automatisch af van uw bijdrageplichtig inkomen. U vindt de berekening op uw beschikking voor 2022.

Berekenen compensatie ouderentoeslag 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan berekenen wij de compensatie als volgt:

  1. Neem 8% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is uw vermogen in box 3 min het heffingsvrije vermogen.
  2. Is de uitkomst hoger dan € 1.700? Reken dan verder met € 1.700.
  3. Trek dit bedrag af van uw bijdrageplichtig inkomen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.