Wat is de compensatie ouderentoeslag?

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En heeft u vermogen uit sparen of beleggen? Dan heeft u misschien recht op de compensatie ouderentoeslag. Dit is een extra aftrek van uw bijdrageplichtige inkomen (het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage). Uw eigen bijdrage wordt hierdoor lager. U heeft recht op de compensatie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft op 31 januari 2021 de AOW-leeftijd bereikt (u bent dan dus minimaal 66 jaar en 4 maanden).
  • U had op 1 januari 2019 meer dan € 30.360 spaargeld of vermogen in box 3 van uw verzamelinkomen.
  • Uw inkomen in box 1 en 2 van uw verzamelinkomen over 2019 is lager dan € 20.540.

Heeft u recht op de compensatie ouderentoeslag? Dan trekken wij dit bedrag automatisch af van uw bijdrageplichtige inkomen. U vindt de berekening op uw beschikking voor 2021.

Berekenen compensatie ouderentoeslag 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan berekenen wij de compensatie als volgt:

  1. Neem 8% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is uw vermogen in box 3 min het heffingsvrije vermogen.
  2. Is de uitkomst hoger dan € 1.700? Reken dan verder met € 1.700.
  3. Trek dit bedrag af van uw bijdrageplichtige inkomen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.