Deel dit bericht

Gemeenten en het CAK

samen voor de klant

Welke rol speelt de eigen bijdrage in het gemeentelijk zorg- en armoedebeleid? En: als klanten zorg aanvragen bij hun gemeente is de hoogte van de eigen bijdrage nog niet vastgesteld. Hoe kunnen klanten dan toch goed geïnformeerd hun afweging over zorg en ondersteuning maken? Dat vraagt om een nauw samenspel tussen gemeenten en het CAK.

Het CAK probeert gemeenten daarin zo goed mogelijk te adviseren en te faciliteren. Zo voert het CAK adviesgesprekken en organiseert webinars en informatiebijeenkomsten. Ook is er een app ontwikkeld waarmee Wmo-consulenten klanten kunnen informeren over de verwachte hoogte van de eigen bijdrage.

Praktijkvoorbeeld: hoe geven gemeenten hun beleid vorm met hulp van de eigen bijdrage?

Met een weloverwogen inzet van de eigen bijdrage kunnen gemeenten hun gemeentelijk zorg- en armoedebeleid kracht bijzetten. De relatiemanagers van het CAK denken graag mee en adviseren gemeenten over hoe de eigen bijdrage hun beleidskeuzes ondersteunt. Een praktijkvoorbeeld. Hoe geven gemeenten hun eigen beleid vorm? Welke parameters passen ze aan? En welke tarieven voor hulp en ondersteuning hanteren ze? Een kijkje in de keuken bij vier gemeenten.

cijfers cak
cijfers cak
cijfers cak
cijfers cak
cijfers cak

Leonie Braks, senior beleidsadviseur, Wmo gemeente Nijmegen

“Wij hebben de inkomensgrens opgehoogd. Dat doen we al vanaf 2015. Daarmee ontzien we inwoners met lage inkomens en de groep die daarboven zit. We hebben de zorgtoeslaggrens als uitganspunt genomen. Hierdoor maakt een grote groep burgers lagere kosten. Het is een maatregel die eenvoudig kon worden doorgevoerd zonder dat het bureaucratie creëert. Niemand hoeft er iets extra’s voor te doen.
Daarnaast hebben we in Nijmegen de tarieven voor woonbegeleiding en dagbesteding lager gezet dan de kostprijs. Dat werkt lastenverlichtend voor hogere en middeninkomens. Respectievelijk €20,00 per uur en €20,00 per dagdeel.”

Marlies Stokmam, contractbeheerder Sociaal Domein, gemeente Lelystad

“Wij hebben bewust geen aanpassingen gedaan in de parameters. We sluiten aan op wat landelijk is afgesproken. Er is grondig en zorgvuldig nagedacht over het systeem en de berekeningen, dus die hebben we gevolgd. Wel hebben we de kostprijs van dagbesteding en begeleiding omlaag gebracht omdat we vonden dat het verschil tussen de oude AWBZ tarieven en de huidige Wmo tarieven te groot was.”

Arnold Stuy, beleidsmedewerker Wmo, gemeente Leerdam

“In Leerdam hebben het college en de raad besloten om per 2017 de inkomensafhankelijke component uit de eigen bijdrage te halen. Daardoor wordt er door inwoners voor een Wmo-voorziening nooit meer eigen bijdrage betaald dan € 17,50 per vier weken, ongeacht hun inkomen en ongeacht de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De eigen bijdrage mag geen reden zijn om af te zien van ondersteuning.”

Marjolijn Agterberg, Beleidsadviseur Wmo, gemeente Veenendaal

“Zorg is in onze gemeente een onderwerp dat echt de aandacht heeft van de raad en het college. We willen in Veenendaal dat iedereen die zorg nodig heeft er ook over kan beschikken. En we willen voorkomen dat inwoners ongewenst zorg mijden in verband met de kosten. Daarom maken we het zo dragelijk mogelijk en hebben we ons marginaal tarief gesteld op 5% in plaats van 12,5% en is de maximale periodebijdrage voor alle groepen van €17,50 naar €0,00 gebracht.”

En hoe zetten andere gemeenten de eigen bijdrage in?

Het CAK hield er in 2017 een enquête over onder gemeenten. Hieronder alvast een voorproefje van het resultaat.

cijfers cak
cijfers cak

Hoe informeren gemeenten klanten over de hoogte van de eigen bijdrage?

Hoe zorg je er als gemeente voor dat klanten zich bewust zijn van de hoogte van hun eigen bijdrage als ze zorg of ondersteuning aanvragen? Praktijkvoorbeeld:

Nikki van Dalm, beleidsmedewerker Wmo, gemeente ’s-Hertogenbosch

“Aanvullend op de landelijke maatregelen rondom het verzachten van de eigen bijdragen, hebben we in ’s-Hertogenbosch nog een aantal maatregelen genomen. Door één maximaal tarief van €14,00 voor alle Wmo diensten te hanteren en een beperkt aantal voor hulpmiddelen, is de regeling transparanter en dus duidelijker voor de klant. Met het CAK werken we vaak samen aan een betere klantvoorlichting. Voor consulenten is het soms lastig om de eigen bijdrage te berekenen. Klanten hebben de benodigde inkomensgegevens vaak niet paraat. Daarom ontwikkelen we nu een flyer voor klanten waarin we de informatie van de gemeente en het CAK bundelen. Aan de hand van de verschillende bouwstenen die we in de flyer hebben opgenomen, kan dan eenvoudig de eigen bijdrage worden berekend voor de zorg die klanten gaan ontvangen. De flyer laten we na een gesprek achter, zodat klanten informatie ook later kunnen nalezen.”

Weet u het nog?

Hoe werken de parameters van de eigen bijdrage ook alweer? Bekijk onze animatie.

Ketenvoorlichting

cijfers cak
cijfers cak

cijfers cak
cijfers cak

cijfers cak
cijfers cak