Deel dit bericht

Op een menselijke manier innen


Klanten bij het CAK zijn trouwe betalers: 97 procent betaalt zijn rekening op tijd. Maar als incassopartij heeft het CAK óók te maken met klanten die hun eigen bijdrage niet betalen. Wat doe je dan? Je stuurt eerst een herinnering en dan een aanmaning. De factuur voor de eigen bijdrage wordt verhoogd met incassokosten en het betekent rompslomp, correspondentie, negatieve energie en in het uiterste geval een deurwaarder.

Het CAK benadert het innen van facturen -in lijn met de Rijksincassovisie- op een andere manier. Het CAK belt klanten die grote bedragen of meerdere facturen hebben openstaan proactief op. Zo geeft het CAK invulling aan een meer menselijke manier van innen.

Wil de klant niet betalen? Kan de klant niet betalen? Eén telefoontje is vaak genoeg om daar achter te komen. Als een klant wel wil maar niet kan betalen, heeft het uit handen geven van de vordering weinig zin en is een betalingsregeling misschien een betere oplossing.

Vaak wordt het gewaardeerd als er wordt gebeld. Mensen voelen zich geholpen en het voorkomt dat ze verder in de problemen komen. Het neemt veel gedoe weg, het zorgt voor opluchting en ook voor een betere betaling. Per jaar wordt meer dan 24.000 klanten gebeld en in 50% van de telefoontjes levert het een afspraak op die wordt voldaan.

Proef op de som: Alphen aan den Rijn en het CAK

Als iemand niet kan en wil betalen is er vaak sprake van gestapelde problematiek. Het is niet alleen de factuur van het CAK die niet wordt betaald.
Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn heeft het CAK een proef opgezet om mensen in financiële problemen door te verwijzen naar de gemeente, zodat de gemeente gerichte hulp kan bieden. Als het CAK contact heeft met een klant met multiproblematiek mogen de gegevens van dat gesprek niet worden gedeeld met anderen. In het geval van Alphen aan den Rijn vragen medewerkers van het CAK aan klanten of ze hun gegevens mogen delen met de gemeente. Alphen aan den Rijn kan dan snel de juiste actie ondernemen. De resultaten van de proef zijn zeer positief.

Minder financiële druk voor klanten door proactief te informeren.

Het CAK berekent de eigen bijdrage met het inkomen en eventuele vermogen van twee jaar geleden. Wat als in de tussenliggende periode je inkomen sterk is gedaald, bijvoorbeeld omdat je je baan bent kwijtgeraakt of met pensioen bent gegaan?

Met een peiljaarverlegging kan de eigen bijdrage worden aangepast op basis van het inkomen en vermogen van dit jaar. Normaal moeten klanten het initiatief nemen om de peiljaarverlegging aan te vragen. En dat moet elk jaar opnieuw. Sinds 2016 stuurt het CAK klanten waarvan bekend is dat ze waarschijnlijk recht hebben op een lagere eigen bijdrage, het benodigde aanvraagformulier proactief toe.

cijfers cak
cijfers cak
cijfers cak