Deel dit bericht

Uitvoeringstoetsen door het CAK


Regelmatig vraagt het ministerie van VWS advies aan het CAK over de uitvoerbaarheid van een maatregel in een zogenoemde ‘uitvoeringstoets’. Waar kijkt het CAK naar? En wat heeft het ministerie van VWS daaraan?

Jacqueline van den Burg, manager Strategie en Beleid bij het CAK: “Bij elke uitvoeringstoets doorlopen we een draaiboek, waarbij alle relevante disciplines uit de organisatie worden meegenomen. Impact op de klant en keten is bepalend. Daaruit blijkt wat de maatregel oplevert en of dat in verhouding staat tot wat je ervoor moet doen.”

Steven Oppenheim, accounthouder van het CAK bij het ministerie van VWS: “Het belang van goede uitvoeringstoetsen is toegenomen. Vroeger werd de impact van een taak of wijziging op de uitvoering niet altijd systematisch onderzocht. Nu taken steeds ingewikkelder worden, wil je dat risico niet meer nemen.”

Waar kijkt het CAK naar?

  1. Impact op de klant
  2. Impact op keten
  3. Financiële gevolgen
  4. Interne processen en personeel
  5. Implementatie en planning

1. Impact op de klant

De hamvraag: wordt de klant er beter van of niet? Dat kan de burger zijn, maar ook een zorgverlener. Wordt het een hogere of lagere rekening? Valt de factuur sneller op de mat? Ook communicatie is van belang. Wie moet geïnformeerd worden? En is de maatregel goed uit te leggen?

Jacqueline van den Burg

manager Strategie en Beleid bij het CAK

“Grensgevallen spelen een rol. Je kijkt bijvoorbeeld naar maatregelen om een specifieke klantgroep financieel te ontzien. Dan is meteen een vraag: wie vallen daar nét buiten? Hoe groot is die groep? Dat moet je in beeld brengen.”

Steven Oppenheim

accounthouder van het CAK bij het ministerie van VWS

“Economisch kan het ministerie van VWS inschatten wat het financiële effect is, maar het CAK kan zien wat het voor specifieke klantgroepen inhoudt. Dan kun je de impact op mensen pas echt overzien.”


2. Impact op keten

Wie levert de benodigde gegevens? Hoe vaak? Wisselen we al informatie uit? De ketensamenwerking heeft vaak óók effect op de klant. Want de uitwisseling in de keten bepaalt in belangrijke mate het risico op fouten en de snelheid van het proces.

Jacqueline van den Burg

manager Strategie en Beleid bij het CAK

“We krijgen informatie van onze ketenpartners. En als die niet beschikbaar is, doen we onderzoek. In 2016 is bij gemeenten de haalbaarheid onderzocht van een kortere aanlevertermijn voor de eigen bijdrage voor de Wmo.”

Steven Oppenheim

accounthouder van het CAK bij het ministerie van VWS

“De politiek wil met maatwerk specifieke groepen financieel ontzien of compenseren. Je hebt dus meer gegevens nodig van verschillende ketenpartners en je wordt afhankelijker van ICT voor een foutloze gegevensuitwisseling. Eventuele risico’s moet je vóóraf onder ogen zien.”


3. Financiële gevolgen

Wat zijn de implementatiekosten én de structurele financiële gevolgen? Kosten en besparingen, want een maatregel kan op termijn natuurlijk ook geld opleveren.

Jacqueline van den Burg

manager Strategie en Beleid bij het CAK

“Het digitaliseren van gegevens over mondzorg en het verdwijnen van de papieren stroom vraagt om een investering, maar levert financieel natuurlijk ook op. Die verhouding moet je scherp krijgen.”

Steven Oppenheim

accounthouder van het CAK bij het ministerie van VWS

“Er zijn meer wensen dan geld. Bij de afweging tussen verschillende beleidsvoornemens moet je het financiële plaatje kennen. Het ministerie van Financiën kijkt over onze schouder mee: het ministerie van VWS moet onderbouwen wat een maatregel kost en oplevert.”


4. Interne processen en personeel

Wat betekent de maatregel voor het interne proces en onze ICT-systemen? Wat is de mankracht die ervoor nodig is. Vraagt het om nieuwe kennis of zijn het bekende processen?

Jacqueline van den Burg

manager Strategie en Beleid bij het CAK

“Kan de verandering verwerkt worden door onze ICT of vergt dat aanpassingen? We kijken nauwkeurig naar het risico op fouten in de verwerking. Die moet je voor zijn.”

Steven Oppenheim

accounthouder van het CAK bij het ministerie van VWS

“Op basis hiervan stelt het CAK uitvoeringskosten vast. Dan kijkt het ministerie van VWS als opdrachtgever kritisch mee: Is de voorgestelde investering logisch? Is de ingehuurde expertise écht noodzakelijk? Dat soort vragen.”


5. Implementatie en planning

Hoe regelen we het? Wat kan tegelijkertijd en wat moet na elkaar?

Jacqueline van den Burg

manager Strategie en Beleid bij het CAK

“In 2016 keken we naar gegevensuitwisseling met een ketenpartner waar we nog niet mee samenwerken. Dat kost implementatietijd. Vanaf de eerste dag gaat het immers om véél gegevens die we foutloos moeten verwerken.”

Steven Oppenheim

accounthouder van het CAK bij het ministerie van VWS

“Vaak wil de Tweede Kamer dat we snel handelen. Dan is het soms best lastig om de juiste balans te vinden met wat uitvoeringstechnisch haalbaar is.”