Deel dit bericht

Menselijke eenvoud

Eric van den brink – BESTUURSVOORZITTER CAK

Onze ambitie is om de complexe administratieve wereld rond de zorg behapbaar te maken voor klanten. Aansluiten bij hun belevingswereld en financiële onduidelijkheden voorkomen met heldere communicatie en begrijpelijke regelingen. Eenvoud en de menselijke maat niet uit het oog verliezen.

Daar zijn stevige stappen in gezet. Het CAK heeft hard gewerkt aan het verinnerlijken en omarmen van het klantdenken. En dat werpt zijn vruchten af. Bijvoorbeeld in de vernieuwing van de uitingen en de complete, begrijpelijke en digitale wereld die in 2016 voor de klant is neergezet. Ook de komende jaren blijven we investeren in snellere, foutloze processen en menselijke, begrijpelijke communicatie.

Tegelijkertijd weten we dat de wereld van de zorg ingewikkeld is. De eigen bijdrage is voor onze klanten één aspect in de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Het CAK is één van de instanties waar een klant mee van doen heeft. Fundamentele stappen in een betere klantbeleving zetten we dus niet alleen, maar met u samen.

Een goed voorbeeld vind ik de Pilot Vernieuwing Zorguitwisseling die we in 2016 hebben opgestart. Samen met het ministerie en het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein hebben we een efficiënter, eenvoudiger en minder foutgevoelig proces opgezet. Daardoor kunnen we klanten sneller en kwalitatief beter duidelijkheid geven over de omvang van hun eigen bijdrage en tegelijkertijd de administratieve last in de keten terugdringen. Ik hoop van harte dat onze klanten hiervan, bij invoering, op grote schaal gaan profiteren.

Ook in de overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland (ZIN) naar het CAK zie ik die gezamenlijke verantwoordelijkheid terug. De opdracht was om de overheveling zo geruisloos mogelijk te laten verlopen voor klanten en ketenpartners. En voor zo’n 220 nieuwe collega’s was de overgang natuurlijk spannend. Die wilden we een warm welkom bieden bij het CAK. Dat dit is gelukt, zie ik als een knappe gezamenlijke prestatie van alle betrokken mensen bij ZIN, VWS en CAK.

Natuurlijk: we zijn er nog niet. Maar er ligt een fundament en ik verwacht dat we de komende jaren steeds vaker gezamenlijk optrekken voor sterkere, slimmere en soepelere samenwerking. Dat we gezamenlijk kunnen bouwen aan menselijke eenvoud voor onze klanten.

Ik wens u veel informatie en inspiratie,

Eric van den Brink
Bestuursvoorzitter CAK