Deel dit bericht

Zorgvuldig en geruisloos

Succesvolle overheveling burgerregelingen van Zorginstituut naar CAK

Vijf burgerregelingen zijn na intensieve voorbereiding op 1 januari 2017 overgeheveld van het Zorginstituut Nederland naar het CAK. De opdracht was helder: zorgvuldig en geruisloos, zodat klanten zo min mogelijk merken.

Door de uitbreiding van de dienstverlening kan het CAK zich verder ontwikkelen tot de publieke dienstverlener van regelingen in het zorgdomein van het ministerie van VWS. Voor burgers betekent het meer gemak en een hoger serviceniveau.

Het gaat om de overheveling van vijf regelingen voor mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regelingen wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, onverzekerbare vreemdelingen en verdragsgerechtigden. In totaal gaat het om meer dan 400.000 klanten. Naast de overdracht van de informatiesystemen en databases, maakten ook 222 mensen met al hun kennis en kunde de overstap van het Zorginstituut naar het CAK.

De complexe operatie werd zorgvuldig gepland en gecoördineerd door een stuurgroep waarin VWS, het Zorginstituut en het CAK zaten. Leo van der Lubbe, senior beleidsadviseur van het ministerie van VWS: “Alle drie de partijen hebben vanaf het begin samen opgetrokken. Daardoor is een sfeer van vertrouwen ontstaan die echt heeft bijgedragen aan de geruisloze overgang.”

De continuïteit van de uitvoering van de burgerregelingen is steeds geborgd. Leida Schoutsen, bestuurssecretaris bij het Zorginstituut: “Er is door iedereen keihard gewerkt om het tot een succes te maken. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers van het Zorginstituut op een goede manier de overstap hebben kunnen maken en het CAK heeft voor een warme ontvangst gezorgd. Ik ben trots op het resultaat: de regelingen bleven zorgvuldig uitgevoerd. Medewerkers bedienden de klanten vriendelijk en met hetzelfde plezier als voorheen.”

De overheveling is een uniek project binnen de Rijksoverheid. Niet eerder gingen mensen, taken en systemen integraal over van de ene naar de andere uitvoerder.

Jacqueline van den Burg, manager Strategie & Beleid van het CAK: “Het was een grote operatie. De overgang was de eerste stap. Voor ons is fase 2 nu gestart: de regelingen integreren in onze processen en in lijn brengen met onze dienstverlening, zodat we de klant sneller en beter kunnen bedienen.

Dat doen we met nieuwe collega’s die veel kennis en ervaring mee hebben gebracht. We leren van elkaar en daarmee verbeteren we de dienstverlening aan onze klanten. Ik zie met veel plezier uit naar de komende tijd.”

Burgerregelingen

cijfers cak
cijfers cak
cijfers cak
cijfers cak

Edith Schippers, minister van VWS, in een brief aan de Tweede Kamer

“Ik kan u melden dat de overheveling goed is verlopen en de uitvoering van de burgerregelingen van Zorginstituut Nederland sinds 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van het CAK vallen. Deze overheveling was geen sinecure. Zoals u weet kennen de regelingen tienduizenden vaak kwetsbare klanten, worden ze uitgevoerd door ruim driehonderd medewerkers en kennen een grote en complexe ICT-component.

Beide organisaties hebben veel energie gestoken in de voorbereiding van de overgang. Daarbij was één van de voorwaarden dat deze overgang voor de klant zo geruisloos mogelijk moest verlopen. Dat is gelukt. De overgang van de medewerkers heeft niet geleid tot verstoring van de continuïteit van de uitvoering. Ook op het ICT-terrein is de overheveling goed verlopen. Het CAK zal de regelingen nu verder integreren in hun dienstverlenende activiteiten.”

Uitvoeringstoetsen: Wat levert het op?

Regelmatig vraagt het ministerie van VWS advies aan het CAK over de uitvoerbaarheid van een maatregel in een zogenoemde ‘uitvoeringstoets’. Waar kijkt het CAK naar? En wat heeft het ministerie van VWS daaraan?

Lees meer over Uitvoeringstoetsen: Wat levert het op?

Uitvoeringstoetsen in 2016

 1. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

  De invoering van een nieuwe subsidieregeling voor zorgverleners die medisch noodzakelijke zorg verlenen aan mensen die niet verzekerd zijn. Zorgaanbieders zijn verplicht mensen te helpen. Nu kunnen zij hun kosten declareren.

 2. Vervroegde omleiding zorgtoeslag

  In deze uitvoeringstoets is onderzocht onder welke voorwaarden het mogelijk is om eerder in het proces de zorgtoeslag in mindering te brengen op de te betalen zorgpremie.

 3. Invoering wettelijke aanlevertermijn en verkorting van de vaststellingstermijn voor de eigen bijdrage Wmo

  CAK heeft onderzocht of gemeenten sneller gegevens aan kunnen leveren voor de Wmo-facturen en waar het proces in het CAK versneld kon worden. Zo kan voorkomen worden dat klanten worden geconfronteerd met facturen over een langere periode.

 4. Digitalisering van de mondzorg

  Het omzetten van de ‘papieren stroom’ van de facturering van de mondzorg in de Wlz naar een digitaal proces.

 5. Verlaging eigen bijdrage voor klanten met zorguren in de Wlz

  Aanpassing van de eigen bijdrage voor klanten in de Wlz met een modulair pakket thuis met maximaal 20 uur zorg in de maand. Naar verhouding betaalden deze klanten een hoge eigen bijdrage. Deze is verlaagd naar het wettelijk minimum.

 6. Eigen bijdrage jaarafsluiting persoonsgebonden budget Wmo

  Een uitvoeringstoets over inregelen van de afsluiting van de persoonsgebonden budget (pgb). Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt of het hele pgb is gebruikt. Als dat niet het geval is, dan worden de pgb’s gecorrigeerd. Dat kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de eigen bijdrage. Er volgt dan een correctiefactuur.