Deel dit bericht

Een menselijke manier van innen

Schulden vóór zijn

Het CAK is één van de grotere overheidsinstanties die geld int. Helaas kan niet iedere klant op tijd betalen. Hoe zorg je ervoor dat mensen met een betalingsachterstand niet verder in de problemen komen? Hoe wordt schuldenproblematiek beheersbaar? Het CAK biedt overzicht en betaalgemak. Ook probeert het CAK betaalproblemen vroegtijdig te signaleren. En: mensen hebben vaak schulden bij meerdere instanties. Daarom werkt het CAK samen met andere overheidsorganisaties om schulden vóór te zijn.

Gemak voor iedereen

Cijfers eigen bijdrage Wmo/Wlz 2017

Doorlooptijd infographic
De cijfers over de eigen bijdrage Wmo/Wlz 2017 zijn als volgt:
 • 15,7 procent van de klanten betaalt via broninhouding.
 • 39,3 procent van de klanten betaalt via automatische incasso.
 • Klanten kiezen hun incassodatum zelf.
 • Bij een betalingsregeling vindt automatische incasso plaats.
 • 93,5 procent van alle klanten betaalt binnen 31 dagen.

Gemak voor iedereen

Verreweg de meeste klanten willen en kunnen op tijd betalen. Het CAK maakt het klanten zo makkelijk mogelijk met automatische incasso en broninhouding (automatisch inhouden op uitkering of loon). Betaalgemak werkt. Klanten betalen de eigen bijdrage automatisch op tijd. Daardoor worden achterstanden in de betaling voorkomen. In 2017 betaalde 93% van de klanten de eigen bijdrage voor de Wlz en Wmo op tijd (binnen 31 dagen).
Zie infographic ‘Gemak voor iedereen’

Signaleren en problemen voorkomen

Cijfers eigen bijdrage Wmo/Wlz 2017

Doorlooptijd infographic
Vanaf 2018 kunnen gemeenten mensen uitzonderen van de eigen bijdrage Wmo. 7 procent van het totaal aantal klanten heeft een betaalachterstand.
 • 44.805 van hen ontvingen een herinnering.
 • Er werden 20.506 telefoontjes gepleegd naar klanten met een betaalachterstand.
 • Er zijn 12.612 betalingsregelingen getroffen waarvan 79 procent succesvol.
 • 14.200 klanten ontvingen een aanmaning.
 • 59.000 dossiers gingen naar de deurwaarder. Een daling van 28 procent ten opzichte van 2016.
 • 99,6 procent van alle klanten met een betalingsachterstand betaalde.

Preventie, signaleren, oplossen en erger voorkomen

Als grote incassopartij heeft het CAK óók klanten die niet direct kunnen of willen betalen: bij Wmo en de Wlz is dit bijna 7% van het totale aantal klanten. Voor die groep wil het CAK op tijd signaleren en bijdragen aan een oplossing om problemen te voorkomen. Stappen die effect hebben. Uiteindelijk betaalt 99,6% van de klanten de eigen bijdrage Wmo en Wlz.
Zie infographic ‘Signaleren en problemen voorkomen’

Gemeente Zeist en de vrijstelling voor de eigen bijdrage Wmo

Sinds 2018 kunnen gemeenten inwoners onder voorwaarden op individuele basis vrijstellen voor de eigen bijdrage Wmo. Bijvoorbeeld als er sprake is van problematische schulden of om zorgmijding te voorkomen. Meerdere gemeenten hadden aangegeven dat er behoefte was aan een vorm van zo’n individuele vrijstelling. Het CAK heeft dit aangekaart bij het ministerie van VWS, waarna deze mogelijkheid is gerealiseerd.

De gemeente Zeist heeft gelijk gebruikgemaakt van de individuele vrijstelling. “In Zeist willen we voorkomen dat mensen achterstanden opbouwen in het betalen van hun eigen bijdrage. Het kan leiden tot zorgmijden.” Aldus Marcel van der Vaart, adviseur Sociaal Domein bij de gemeente Zeist. In de CAK-module kunnen wij bij bewoners die we willen vrijstellen van een eigen bijdrage, heel eenvoudig zelf een ‘vinkje’ uitzetten. Wij willen maatwerk bieden en kijken naar het individu en zijn situatie. Nu is dat mogelijk.”

Wij kijken naar het individu en zijn situatie, en we willen maatwerk bieden. Nu is dat mogelijk.”
Marcel van der Vaart
Marcel van der Vaart - adviseur Sociaal Domein gemeente Zeist

Schulden: samen los je ze op

Mensen met schulden hebben vaak betalingsachterstanden bij meerdere partijen. Zij verliezen het overzicht en de openstaande bedragen lopen op.

Het CAK zoekt actief de samenwerking op met andere uitvoeringsorganisaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen om de schuldenproblematiek van mensen beheersbaar te maken.

Lees meer over Schulden: samen los je ze op